• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi

Almancada Tarihlerin söylenişi

Das Datum-Tarih, der Tag-Gün, der Monat -Ay, das Jahr-Yıl/Sene

 

 

die Tage  /Günler             die Monate /Aylar

der 1. ers                     der erste Monat der Januar  

der 2. zweite               der zweite Monat der Februar

der 3. dritte                    der dritte Monat der März  

der 4. vierte                    der vierte Monat der April

der 5. fünfte                    der fünfte Monat der Mai  

der 6. sechste                  der sechste Monat der Juni

der 7. Siebte                     der siebte Monat der Juli  

der 8. achte                       der achte Monat der August

der 9. neunte                      der neunte Monat der September  

der 10. zehnte                     der zehnte Monat der Oktober

. . . . . . . . .                            der elfte Monat der November

der 20. zwanzigste                der zwölfte Monat der Dezember

. . . . . . . . .

der 30. dreißigste

der 31. einunddreißigste

Almancada tarihleri sorarken iki soru kalıbıyla sorulur.

Welcher Tag ist heute? 

Der wievielte ist heute? 

Aşağıdaki cevap kalıplarıyla soru cevaplanır:

10.02. – Heute ist der zehnte Februar. = Heute ist der zehnte zweite.

 
30.01. – Heute ist der dreißigste Januar. = Heute ist der dreißigste erste

Eğer haftanın günü ile birlikte sorulacak olursa,o zamanda aşağıdaki gibi sorulur ve cevaplanır.

Welcher Tag ist heute?


Montag, 10.02. – Heute ist Montag, der zehnte Februar


Freitag, 30.01. – Heute ist Freitag, der dreißigste Januar.

Eğer Akkusativ olarak sorulacak olursa:

Welchen Tag haben wir heute?
Montag, 10.02. – (Heute haben wir) Montag, den zehnten Februar
Freitag, 30.01.- (Heute haben wir) Freitag, den dreißigsten Januar.

Eğer belirli bir tarih soracak olursak,doğum günü,randevü vb:

Wann hast du Geburtstag? – Am wievielten hast du Geburtstag?


10.02. – Ich habe am zehnten Februar Geburtstag. = Ich habe am zehnten zweitenGeburtstag.


30.01. – Ich habe am dreißigsten Januar Geburtstag. = Ich habe am dreißigsten ersten Geburtstag.

Wann ist der Termin?
Montag, 10.02. – (Der Termin ist) am Montag, den zehnten zweiten.


Freitag, 30.01.- (Der Termin ist) am Freitag, den dreißigsten ersten

Almancada Tarihlerin Okunması

M.Ö-v.Chr  Milattan önce

M.S.-n.Chr   Milattan sonra

Almancada tarihleri ifade ederken 1099-1999 Yılları arasındaki tarihleri ifade ederken "hundert"şeklinde söyleriz.2000 yılı ve sonrasını ise "tausend" olarak ifade ederiz.

Örnek:

571-fünfhunderteinundsiebzig

1099-tausendneunundneunzig

1100- elfhundert

1453-vierzehnhundertdreiundfünfzig

1918-neunzehnhundertachtzehn

1989 -neunzehnhundertneunundachtzig

1992-neunzehnhundertzweiundneunzig

1999-neunzehnhundeertneunundneunzig

2000-zweitausend

2012 zweitausendzwölf