• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi

Almanya'da Yüksek Öğrenim

     ALMANYA'DA YÜKSEK ÖĞRETİM

 1.Temel Şartlar

 2.Yüksek Lisans

 3.Üniversitelere Son Başvuru Tarihleri

 4.Üniversitelerden Kabul Alma

 5.Almanya'ya Giriş ve Oturma İzni

 6.Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

 7.Garanti Belgesi

 8.Almanca Dil Kursları

 9.Studienkolleg(Hazırlık Sınıfı)

 10.Öğrenim Harcı

 11.Çalışma İzni

 12.Türkiye'deki Alman Temsilcilikleri

1.ALMANYA’DA  ÖNLİSANS  VE  LİSANS  DÜZEYİNDE  YÜKSEKÖĞRETİM  YAPMAK  İSTEYEN  ADAYLARDA  ARANAN  TEMEL  ŞARTLAR

 

Yabancı bir ülkede yüksek öğrenim görmek için iyi bir planlama gerekir. Bu planlama her şeyden önce sahip olduğumuz bireysel şartlarla yakından ilgilidir. Dil yeterliğiniz, orta öğrenim başarı durumunuz, öğrenim görmeyi planladığınız alanın Almanya’da merkezi yerleştirmeye tabi olup olmaması, hangi sömestrde öğrenime başlayacağınız, eğitim ve yaşam giderlerini dikkate alarak bir plan yapmanız gerekir. Bu durumları düşünerek en az bir yıl önceden eğitiminizi planlamanız önerilir.


Kayıt Kabul Şartları
 Almanya’da ön lisans ve lisans düzeyinde yükseköğrenimin iki temel şartı vardır.  Bunlar;

A:  Türkiye’de lise mezunu olup, üniversite giriş sınavında 185 ve üstü bir puan alarak dört yıllık bir yüksek Öğretim programına yerleştirilmiş olmak;

B:  En az orta düzeyde Almanca bilmektir.

C: Almanya’daki yüksek öğretim kurumları Türkiye’den öğrenci kabulünde, üniversite giriş sınavında (ÖSYM) 185 ve üstü puan alarak dört yıllık bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olma. (ÖSS sınav sonuçlarının geçerliliği 1 yıldır)

Türkiye’deki üniversite sınavında hangi branş kazanılmış ise Almanya’da da ancak o branşta ya da benzer bir branşta eğitim alınabilir. Benzer dalda okumak için şartları öğrenim yapmayı düşündüğünüz üniversite ile görüşmeniz gerekmektedir.

Almanya’daki üniversitelerin Almanca dilbilgisi konusunda aradıkları şartlar değişiklik göstermekle beraber, esas olarak orta düzeyde Almanca dilbilgisi aranmaktadır. Bu durumu tespit için temel düzey (Grundstufe-III), 500 saat Almanca kursuna devam edildiğinin belgelenmesi, orta düzey (Mittelstufe II veya M- III) belgelerinden biri istenmektedir. Hangi belgenin istendiğini kayıt yaptıracağınız üniversiteden öğrenebilirsiniz.

 

Türkiye’de alınan lise diploması Almanya’da üniversite eğitimi için yeterli midir?

 

Genel ve Meslek Liseler

 

Türkiye’de genel lise ve meslek lisesi gibi 11 yıllık ortaöğretim mezunları üniversite sınavında 185 ve üzeri puan alıp bir yüksek öğretim programına yerleştirilme şartını karşılasalar dahi üniversite eğitimine başlayabilmeleri için hazırlık eğitimine (studienkolleg) devam etmek zorundadırlar. Bir yıllık eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar üniversite eğitimine devam hakkı kazanırlar. Studienkolleg konusunda hazırlık okulu başladığı altındaki ilave bilgilere bakınız.

Almanca Eğitim Yapan Anadolu Liseleri ve Özel Alman, Avusturya Liseleri

 

Türkiye’de Almanca eğitim yapan (Alman, Avusturya, Anadolu ve 12 yıllık eğitim veren diğer özel liseler) liselerden mezun olanlar okullardan Almanca bildiklerine dair alacakları yazı genellikle Alman üniversitelerince yeterli görülmektedir. Ayrıca Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Alman Kültür Merkezleri’nin dil seviye sınavından alınacak dil seviyesi belgeleri de kabul edilmektedir.

İstisnai bir durum olarak, Alman ve Avusturya Liseleri mezunları ile, lise mezuniyeti sonrası Almanya’da 13 yıllık lise bitirme sonunda alınan “Abitur” belgesini alanlar, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (minimum 2 dersten), Uluslar arası Bakalorya (IB), SAT 1 (minimum 1000 puan) ve ACT (minimum 21 puan), alanlar Türkiye’de üniversite giriş sınavına katılmadan da Almanya’da üniversiteye kabul edilebilmektedirler. Bu durum Eğitim Ataşeliğimizce de öğrenciliğin tanınmasında kabul edilmekte ve ÖSYM sınav belgesi aranmaktadır.

İngiltere, Amerika, Fransa, Avusturya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsviçre, Avustralya ve Almanya’da denklikleri Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının şartlarını yerine getirecek esas öğrenime kayıt yaptıran ve bir dönem başarılı olduklarını belgelendirenlerin öğrencilikleri de tanınmaktadır.

 

 

2.YÜKSEK LİSANS(MASTER) VE DOKTORA YAPMAK İÇİN ŞARTLAR

 

Lisans üstü eğitim yapmak için Almanya’ya gelmeyi  düşünen adayların iki eğitim sistemi arasındaki farklıklardan doğan uygulamaları bilerek bir bireysel eğitim planı yapmaları gerekir. Alman üniversitelerinden mezun olanlar, Türkiye’den farklı olarak, yüksek lisans eğitimi yapmadan doğrudan doktora eğitimine başlayabilmektedirler. Yani Almanya’da Türkiye’deki yüksek lisans eğitimine benzer ,doktora öncesi zorunlu bir eğitim yoktur. Bir çok alanda lisans eğitimi,.yüksek lisans eğitimini de içine almaktadır.

 

Bu nedenle Türkiye’deki üniversitelerden mezun olanlar genelde Alman üniversitelerince üniversite mezunu sayılmayıp, ön lisans mezunu sayılmaktadırlar. Yani Türkiye’de okunan dört senenin sadece iki senesi  Alman üniversitelerince sayılmaktadır. Alman üniversitelerinde yatay geçiş yada yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin Almanca’ya tercüme edilmiş not dökümlerine (transkript)bakarak fark derslerini vermeleri istenmekte , yada aday Türkiye’deki  eğitim seviyesinin daha altında bir sömesterden üniversiteye kabul etmektedir.

 

Almanya’da üniversiteden mezun olanlar gerek Almanya’da gerekse Türkiye’de (Türkiye’de yüksek lisans okumadan)doğrudan doktora eğitimine başlayabilmektedirler. Türkiye’de yüksek lisans yapmış olanlar ise , Almanya’da lisans mezunu sayılmaktadırlar. Yüksek lisansını Türkiye’de bitirip Almanya’da doktora yapmak isteyen öğrenciler, kabul edilmek için , Almanya’da bir profesör yada enstitü ile yazışmak zorundadırlar. Ayrıca Almanya’da doktoraya yardim edecek bir danışman (Doktorvater)bulmak da gerekmektedir

 

3-ÜNİVERSİTELERE  SON  BAŞVURU  TARİHLERİ

 

Alman yüksek öğretim kurumları sömestr  esasına göre eğitim vermekte olup, iki dönem halinde öğrenci kabul etmektedirler. Her dönem için başvuru tarihleri aşağıda verilmiştir.

Yaz dönemi      ( Nisan-Temmuz )     için...............................15  Ocak

Kış dönemi      ( Eylül-Ocak )             için...............................15 Temmuz,

 Son tarihlerdir.

Bazı branşlara sadece dönemi için başvuru yapılabilmektedir. Bu branşları başvuru yaptığınız üniversiteden öğreniniz. Yeni sınav sistemine göre ÖSYM sınav sonuçları Temmuz sonunda ve yerleştirildiğine dair sonuçlar ise Eylül ayı içerisinde belli olmakta ve bu nedenle 15 Temmuz’a kadar başvuru yapılmamaktadır.

Bu nedenle üniversite sınavına yeni girmiş adayların her ihtimale karşı dönem kaybetmemeleri için Türkiye’de kazanılan üniversiteye kayıtlarını yaptırmaları veya başvuru yaptığı üniversiteye sınav sonucunun Eylül ayı içinde geleceğini bildirmesi (bazı Numerus-Clausus programları dışında ) önerilir.

 

4.
A.Üniversitelerden Kabul Alma ( Acceptance-Zulassungsbescheid )

 

Öncelikle öğrenim görmeyi düşündüğünüz Alman üniversitelerinden başvuru formlarını isteyiniz ve başvuru şartlarını öğreniniz. Alman üniversiteleri birbirlerinden bağımsız olduklarından, farklı başvuru şartları öne sürebilirler. İlk başvuruda aşağıda örneği verilen başvuru mektubu dışında hiçbir diploma, ( not dökümü/transkript ve belge ) göndermeyiniz. İlk bilgi isteme başvurusunda üniversitedeki dil kursları, öğrenci yurtları konusunda bilgi de isteyebilirsiniz. Bunu,aşağıda verilen başvuru formu isteme mektubunun altına

 

“P.S: Bitte senden sie mir Informations Unterlagen über Sprachkurse und Studenten Wohnheime” ifadesini ekleyerek yapabilirsiniz.

 

Başvuru formu istemek için örnek mektup:

 

 

Sol üst  : Adınız ve adresiniz                                                                                              Sağ üst: Tarih

 

                   Sehr geehrte  Damen und  Herren,

 

                   İch möchte an Ihrer Hochschule im Studiengang.........................studieren und bitte Sie um Übersendung der entsprechenden Formularenund Unterlagen.

 

Mit bestem Dank im voraus

                                                                                                                                  ( İmza )

 

Başvurduğunuz üniversiteler size formları, 2 ila 4 hafta içinde göndermektedirler. Üniversiteden gönderilen başvuru formlarının eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Üniversitenin sizden istediği bütün belgeleri ( Almanca çevirileri ve Türkçe fotokopilerini ) önce Noterden ve sonra ilgili Valiliklerden tercüme doğruluğunu onaylattıktan sonra başvurduğunuz üniversiteye iadeli taahhütlü olarak gönderiniz. Bilgi için Zulassaungsbescheid örneği Ek-2’ de verilmiştir.

 

 

B.    Alman  Üniversitelerince  İstenen  Belgeler

 

·        Almanca yazılmış özgeçmiş,

·        Lise diploması,

·        ÖSYM sınav sonuç belgesi yada ÖSYM’den alınacak puan belgesi ( ÖSS ) ile ( ÖYS ) kayıt yerleştirme belgesi ( kazanılan bölümü gösterir.),

·        Üniversitede okuyorsanız öğrenci belgesi,

·        Varsa not dökümleri,

·        Varsa üniversite diploması ya da çıkış belgesi,

·        Varsa LES Sonuç Belgesi ( LES = Lisansüstü Eğitim Sınavı ),

·        Varsa yüksek lisans not dökümleri,

·        Varsa staj belgeleri,

·        Varsa Almanca bildiğinizi gösteren belgeler.

 

Not:  Bu belgeler Almanca’ya tercüme edilmiş ve onaylanmış olacaktır. Şansınızı arttırmak için durumunuza uygun birkaç üniversiteye başvurmanız önerilir. Posta gönderinizi saklayınız.

 

Başvuru yaptığınız üniversitenin yabancı öğrenci bürosundan başvurunuzun kabul edildiğini belirtir yazıyı (Zulassungsbescheid) aldıktan sonra dil yeterlik sınavını da geçtiğinizde üniversitede seçtiğiniz bölüme devam etme hakkı kazanmış olursunuz. Yabancı öğrenci bürosundan alacağınız giriş kabul yazısında kayıt numaranız ( Martikelnummer ) belirtilir. Kesin kayıt işlemi için verilen süre oldukça sınırlıdır. Bu nedenle kayıt için öğrenci işlerine başvurmanız önerilir.

Bu sırada öğrenci işleri sosyal katkısı ( Studentenwerk Sozialgebühren, yaklaşık 140 Euro ) yatırmış olmanız ve sağlık sigortanızı tamamlamış olmanız gerekir. Öğrenci işlerinden alabileceğiniz dersleri gösteren kataloğu (Studienbuch ) ve öğrenci kimliğinizi ( Studentenausweis ) almayı unutmayın. Bu işlemlerden sonra Almanya’da resmen öğrenci olarak tanınmış olursunuz.

Öğrenci kaydı yalnız bir sömestr için yapılır ve her sömestr başında yenilenmesi gerekir. Alacağınız öğrenci kimliği size üniversitedeki tüm faaliyetlere katılma, kütüphane, spor tesisleri,bilgisayar laboratuarından faydalanma , sosyal ev kültürel etkinliklerden indirimli faydalanma, ulaşım, yemekhanelerden, öğrenci kafeteryalarından ( Mensa ) faydalanma, öğrenci derneği ile parlamentosuna katılma ve buralarda oy kullanma hakkı sağlar.

Üniversite eğitiminiz sırasında rehberlik ve danışmaya ihtiyacınız olduğunda bölümünüzdeki öğrenci derneği, yabacı öğrenci işleri bürosu ( AAA ) ve öğrenci arkadaşlarınıza danışmaktan çekinmeyiniz. Diğer öğrencilerinde benzer sorunlarla sizden önce karşılaştıklarını hatırınızdan çıkarmayınız.

 

C.    Üniversite  Başvuru  Teyit  Belgesi

 

Alman üniversitelerine başvuru yaptığınızda kabul belgesinin gelmesi zaman alabilir. Bu arada öğrenci vizesini almak için diğer belgeleriniz tamamlanmış ise, üniversiteye başvurduğunuzu gösteren ve size ilgili üniversite tarafından gönderilecek “başvuru teyit belgesi – Bewerbestatigung” ile de vize için başvurabilirsiniz. Bu belge size yukarıda örneği verilen mektup ile alacağınız başvuru formlarını Alman üniversitesine yolladıktan sonra, Alman üniversitesi tarafından 2 ila 4 hafta içinde gönderilmektedir. Bazen Alman üniversiteleri bu belgeyi otomatik olarak göndermediklerinden, başvuru formlarınıza şu notu düşün. “Bitte senden sie mir eine Bewerbebestatigung. Mit diese Bewerbebestatigung werde ich ein Studium Visum beantragen.”

Bu belge üniversitenin sizi kayıt ya da kabul ettiği anlamına gelmez! Sadece başvurunuzu teyit eden belgedir. ( Alman üniversitesi kayıt belgesini size ancak “ Zulassaungsbescheid “ adı altında Şubat/Mart yada Ağustos/Eylül aylarında gönderir. )

 

5-ALMANYA’YA  GİRİŞ  VE  OTURMA  İZNİ

 

Almanya’ya yüksek öğrenime gelecek Türk öğrencilerin Türkiye’deki Alman diplomatik temsilciliklerinden öğrenci vizesi  ( Aufenhaltserlaubnis in der Form des Sichtvermerks ) almaları gerekmektedir. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan temsilcilikler bu vizeyi vermektedir.

Turistik veya ticari vizeler Almanya’ya gelindikten sonra öğrenci vizesine çevrilmez ve uzatılması pratikte mümkün olmamaktadır. Turistik  amaçlı vizenin sonunda tekrar Türkiye’ye dönüp oradaki Alman temsilciliklerinden öğrenci vizesi almanız gerekmektedir. Öğrenci vizesi ilk aşamada üç aylık verilmekte, Almanya’ya geldikten sonra bu vizeyi her altı ayda bir uzattırmak gerekmektedir. Bu konuda nereye, nasıl başvurulacağını öğrenmek için üniversitelerin öğrenci işlerinden ( Studentenwerk ) yardım isteyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Türkiye’deki Alman temsilciliklerinin kültür ataşelikleri öğrenci vizesi bölümlerine veya aşağıda verilen İnternet adreslerine başvurabilirsiniz.

 

      DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi)  http:// www.daad.de

      DSW ( Almanca Öğrenci Birliği ) http:// www.student-affairs.de

                              yada     http:// www.studentenwerk.de

6.     Öğrenci  Vizesi  İçin  Gerekenler
Almanya’ya üniversite eğitimi veya dil kursu görmek üzere gidecek öğrencilerden Alman diplomatik temsilciliklerine vize başvurusu yaptıklarında istenen belgeler:

 

1) 2 adet almanca olarak doldurulmuş beyaz müracaat formu,

    ( Vize bölümü girişinde ücretsiz olarak alınabilir )

2) 2 adet vesikalık renkli resim,

3) En az 6 ay geçerli pasaport,

4) Almanya Yabancılar Polisince Madde 84’e uygun olarak tasdik edilmiş öğrenim için davetiye – Verpflichtungserklarung veya Türkiye’deki garantörden noter tasdikli taahhütname/Garanti Belgesi, ( Her ay için en az 750.-Euro’dan başlayarak doğabilecek tüm masrafların karşılanacağına dair belge ve Almanca tercümesi ) (Bakınız. Ekler)

5) Garantöre ait evraklar ( vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, Maddi durumunu gösteren belgeler; emekli maaşı, banka hesap cüzdanı vs.),

6) Almanya’da dil kurs kayıt belgesi ( haftada en az 15 ders saati ) ve/veya,

 Alman makamları tarafından tanzim edilmiş Almanya’daki üniversiteye giriş hakkı olduğunu ibraz eden belge-(Zulassaungsbescheid)-,

7)Türkiye’de en son bitirdiğiniz okulun belgesinin veya diplomanın noter tasdikli örneği,

8) Anne ve babanızın ikametgah ilmuhaberi,

9) Askerlik şubesinden askerlik tecil belgesi (Erkek adaylardan)

 

ÖNEMLİ NOT : Bütün belgelerin asıllarının yanınızda bulunması, düzgün bir dosyada ve ikişer nüsha olarak sunulması talep edilmektedir.

(08-12 saatleri arasında şahsen başvurulması, vize ücreti 30 EUR)

 

Türkiye’de iken herhangi bir Alman üniversitesi veya Studienkolleg ile temasa geçerek kabul belgesi temin edemediğiniz durumda, size aday öğrenci olarak Almanya’ya gelip 3 ay kalma şansı veren ve sonradan Türkiye’ye geri gitmeden kalıcı öğrenci vizesine çevrilebilen Studien-bewerber –Sichvermerk vizesi için de başvurabilirsiniz. Bu vize için yalnız üniversite kabul belgesi hariç diğer belgelerle başvurmanız ve “neden kabul almadığınız” konusunda ikna edici bilgi vermeniz istenebilir.

 

7-GARANTİ   BELGESİ

 

Garanti belgesi (Verpflichtigungserklarung gem. & 84 zwecks Studium ), Almanya’daki bir tanıdıktan (Alman  ya da Türk olabilir, akraba olma zorunluluğu yoktur. ) ya da Türkiye’deki bir şahıstan alınabilir. Eğer Almanya’dan alınacaksa Yabancılar Kanunu madde 84’e uygun öğrenim için davetiyenin kefiliniz tarafından yabancılar dairesinden alınıp ve tasdikleştirilip size gönderilmesi gerekir.

Bu belgeyi alacağınız şahsın maaşına ve geçindirdiği aile fertleri sayısına lütfen dikkat ediniz. Size her ay gerektiğinde en az 525 Euro verebilecek durumda olmalı ve her ay düzenli bir geliri olmalıdır. Eğer tanıdıklarınızdan hiç kimse 525 Euro verebilecek durumda değilse, örneğin bir kişiden 150 Euro, bir diğerinden 375 Euro olmak üzere toplam 525 Euro edecek birkaç garanti belgesi de alabilirsiniz. Ancak, bu durumda yabancılar dairesinin soruşturma işlemleri de daha uzun sürecektir.

Türkiye’den garanti belgesi alacaksanız kefilinizin ( Almanya’da doğabilecek tüm masraflarınızı karşılayacağını beyan ettiği ) taahhütnamesinin noterden tasdik edilmesi ve Almanca tercümesi ile ( tercüme de noterden tasdik ettirilmelidir.) birlikte size verilmesi gerekmektedir. Bu durumda Alman konsolosluğunun vize bölümü sizden ayrıca kefilinizin gelir durumunu gösteren belgeler de isteyecektir. Bunlar kefiliniz çalışıyorsa iş evrakı ( yani vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, maaş bordrosu v.b. ) emekli ise emekli maaşını gösteren belgeler, hesap cüzdanları gibi belgelerdir.

Vize başvurusunda verdiğiniz ve Alman tarafını ilgilendiren evrakların birer nüshası Türkiye’deki Alman konsolosluğunca Almanya’da başvurduğunuz üniversitenin bulunduğu şehirdeki Yabancılar Dairesine (Auslanderbehörde) doğrulukları araştırılmak üzere gönderilir. Yabancılar dairesinin araştırmaları genelde dört ile altı hafta bazen de altı ila sekiz hafta arasında sürmektedir. Araştırma sonuçları Türkiye’deki vize bölümüne aktarılır ve olumlu ise Türkiye’deki temsilcilik vizenizi verir. Almanya’daki vize araştırmalarını çabuklaştırmak için, mümkünse garanti belgesi veren kefil, dil kursu ve üniversite aynı şehirde, en azından aynı eyalet sınırları içinde olmalıdır.

 

 

8-DİL KURSLARI

 

A.     Almanca  Dil  Kursu  Vizesi

 

Almanya’da yüksek öğrenim için üniversitelerden kabul almanız uzun sürdüğü durumlarda Almanya’da ciddi bir dil kursuna kesin kayıt yaptırarak dil öğrenimi vizesi için başvurabilirsiniz. Almanca kursu tamamen özel veya üniversite bünyesinde olabilir. Dil kursu haftada en az 20 saatlik olmalıdır. Hatta kurs ücretinin peşinen yatırıldığına dair makbuzun vize başvurusuna eklenmesi de tavsiye edilir. Dil kursuna kayıt ve ücret yatırma sırasında şayet vize alamazsanız paranızı geri alabileceğinizin belirtilmesini istemeniz faydalı olur.

 

B.    Dil  Kursları

 

Çoğu Alman üniversitesinin bünyesinde dil kursları bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu ücretsiz olabilmektedir. Dil kurslarının olup olmadığını, tarihlerini ve ücretlerini lütfen Alman üniversitelerinden öğreniniz. Eğer dil kursları yoksa öncelikle üniversitenin önereceği  bir dil kursuna gidiniz. Almanya’da Halk Yüksek Okullarında (Volkhochschule) her düzeyde Almanca dil kursları verilmekte, uygun fiyatlı bu kurslar, kabul ve vize almak için ciddi kurs olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Goethe Enstitüleri ve ciddi özel kurslarda bulunmaktadır.

Bu konuda ayrıntılı bilgiyi eğitim göreceğiniz bölgedeki Eğitim Ataşeliğinden alabilirsiniz. Türkiye’deki Alman temsilciliklerinden dil öğrenimi vizesi alabilmeniz için kursunun haftada en az 15 saat olması gerekir. En ideali haftada 40 saatlik, yani günde 8 saatlik bir yoğun dil kursuna gitmenizdir.Bu takdirde Alman üniversitelerinin istendiği seviyeye 6 ay hatta daha kısa sürede ulaşabilirsiniz. Türkiye’de Alman Kültür Merkezi’nde de dil kursları düzenlenmektedir. Lütfen yoğun dil kursların başlama zamanını, sürelerini, çeşitlerini web sayfamızda bulunan dil kurslarına telefon ederek sorunuz.

 

9- STUDIENKOLLEG  (HAZIRLIK  SINIF)

Türkiye’de 11 yıllık liselerden mezun olan adaylar, ÖSYM sınavını kazansalar dahi, doğrudan Alman üniversitelerine kabul edilmezler. Bu adaylar, önce bir yıl boyunca  lise eğitimine benzer bir eğitim alacakları “Studienkolleg” denen hazırlık okullarına kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bir yıllık eğitim sonunda yapılacak sınavı geçen adaylar üniversiteye devam etme hakkını elde ederler. Sınava sadece bir defa girilebilmektedir.

Hazırlık kursları iki sömester halinde bir yıl devam eder. Her sömester belli şartlarda bir kez tekrar edilebilir.Bu okullara devam zorunludur. Haftada 32 saat ders görülür ve 6 hafta yaz tatili, 2 hafta yılbaşı, 2 hafta ilkbahar (ostern) tatili verilir. Bu kurslara devam etmek için belli düzeyde (Grundstufe II-III) Almanca bilinmesi gerekir. Hiç bilmeyenler için kurslar da bulunmaktadır. Studienkolleg kursları verilen Almanca kurslar ve hazırlık eğitimi üniversite eğitimi göreceğiniz alana göre beş gruba ayrılmaktadır.

T - Kursları  Matematik (bilgisayar bilimleri dahil), fizik veya kimya,

M-Kursları  Biyoloji ve/veya kimya, fizik veya matematik,

W-Kursları Matematik, ekonomi, iş idaresi,

G- Kursları Tarih, Alman veya İngiliz edebiyatı, coğrafya, sosyal bilimler,

S-  Kursları İkinci bir yabancı dil, tarih ve sosyal bilimler, coğrafya ve Alman dili edebiyatı.

Eğer “Studienkolleg”e devam etmek istemiyorsanız, Türkiye’de kazandığınız üniversitede en az iki yıl okumamız gerekmektedir. Ancak ondan sonra Alman üniversitesine kayıt (yani yatay geçiş) yaptırabilirsiniz.

10-ÖĞRENİM  HARCI

 

Almanya’da üniversite öğrenimi ücretsizdir. Yani öğrenim harcı (özel üniversiteler hariç) alınmamaktadır. Ancak paralı öğretim yapan özel üniversiteler de bulunmaktadır.

Burs ve Öğrenim Kredisi

 

Anne ve babası son altı yıl içinde Almanya’da düzenli olarak en az üç yıl çalışmış olan öğrenciler “BAFÖG” (Federal Öğrenimi Destekleme Kanunu) çerçevesinde öğrenci kredisinden yararlanabilirler. ( ayda yaklaşık 500 Euro). Bu konuda bilgi ve form almak için üniversitenin öğrenci işlerine (studentenwerk) başvurunuz. (http://www.studentenwerke.de)

 

Burs imkanları çok kısıtlı olup, genelde lisans (resim, müzik ve güzel sanatlar alanında) ya da yüksek lisans mezunlarına burs verilmektedir. Almanya’da burs veren çeşitli kurumlar, kuruluşlar ve vakıflar bulunmaktadır. Bunlardan en fazla burs sağlayan kurum, Almanya Akademik Değişim Hizmetleri (Deutscher Akademischer Austauschdienst- DAAD) kurumudur. Dünyanın bir çok yerinde bürosu bulunan bu kurumun Almanya ve Türkiye irtibat adresi aşağıda verilmiştir. Ayrıca İnternet üzerinden de bilgi alınabilir.

Almanya:

DAAD Genel                                                 Faks: ++49.228.882-444

Deutscher Akademischer Austauschdienst      Telex: 885515 daad de

Kenedystr.50, D-53175 Bonn                        E-Mail: postmaster@ daad.de

Postfach   , D-53134                                    (http://www.daad.de)

 

Türkiye:Türkiye’de DAAFD bürosu yoktur ancak daha önce adresleri verilen ve Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan Alman temsilcilikleri kültür bölümlerinden başvuru formları ve her yıl için verilen bursların şartları temin edilebilir.

 

 

11-ÇALIŞMA  İZNİ

 

Öğrenci vizesi alanlar Almanya’da ancak oturma iznine sahiptirler. Çalışma izinleri yoktur. O nedenle çalışamazlar. Ancak bazı eyaletlerde yaz tatillerinde ya da yarım zamanlı (haftada 15 saate kadar) çalışma izni verilmektedir. Bu konuda Alman üniversitelerinde bulunan öğrenci işlerine (Studentenwerk) başvurarak bulunulan yerdeki çalışma izni süreleri öğrenilebilir.