• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi

Almanya

 

Federal Almanya Cumhuriyeti
Yönetim şekli 1949’dan beri demokratik, parlamenter federal devlet
Başkent Berlin, 3,4 milyon nüfus
Bayrak Siyah, kırmızı, sarı renkli üç yatay şerit
Devlet arması Stilize kartal
Milli marş Sözleri August Heinrich Hoffmann von Fallersleben’ın “Almanların Şarkısı” şiirinin üçüncü kıtasından oluşuyor.
Beste: Joseph Haydn’ın “Kayzer Marşı”
Milli Bayram 3 Ekim; Alman Birliği Günü
Parlamento Federal Meclis (Bundestag); 16. yasama yılında 614 milletvekili
Saat kuşağı Orta Avrupa MEZ/MESZ
Para birimi Almanya, Euro Bölgesi içindedir, 1 Euro = 100 Cent
Telefon kodu +49
Internet kodu .de (en sık kullanılan 10 domain adresinden biri)
Resmi dil Almanca: Almanca, 100 milyon insanın anadilidir. Aynı zamanda Avrupa Birliği içindeki en yaygın anadildir


Coğrafya
Konumu Orta Avrupa
Alanı 357021 kilometrekare
Sınırlar 3757 km
Kıyılar 2389 km
Komşu ülkeler Avrupa’nın tam kalbinde yer alan Almanya dokuz komşu devletle kara sınırına sahiptir: Bu ülkeler Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg’tur
En yüksek zirvesi Zugspitze, 2963 m
En uzun nehirleri Ren 865 km, Elbe 700 km, Tuna 686 km
En büyük şehirleri Berlin (nüfusu 3,4 milyon), Hamburg (1,7 mil.), Münih (1,2 mil.), Köln (1,0 mil.), Frankfurt am Main (655000)
Topografya Almanya coğrafyasını, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’nden güneyde Alplere kadar sırayla; Kuzey Alman Ovası, Orta Almanya Sıradağları, Güney Almanya Platosu, Güney Almanya Ön Alpleri ve Bavyera Alpleri şekillendirir
İklim Almanya coğrafi konum itibariyle ılıman okyanus ve karasal iklim kuşağında yer alır, hava değişimleriyle sık karşılaşılır, Batı hakim rüzgar yönüdür


Nüfus yapısı
Nüfus Almanya, 82,5 milyon nüfusuyla AB’nin en büyük nüfusuna sahiptir (nüfusun 42,2 milyonunu kadınlar oluşturur). Almanya’da yaklaşık 7,3 milyon yabancı uyruklu yaşamaktadır (toplam nüfusun yüzde 8,8’i), Türk nüfusu ise 1,8 milyondur
Nüfus yoğunluğu Kilometrekareye düşen 231 kişiyle Almanya, Avrupa’nın en yoğun yerleşime sahip ülkeleri arasında yer alır
Doğum oranı Kadın başına ortalama 1,4 çocuk
Nüfus artışı %0,0
Yaş dağılımı 15 yaş altı %14, 65 yaş üstü %19
İnsan ömrü Beklenen ortalama ömür erkeklerde 76 yaş, kadınlarda 81 yaşla (2003 doğumlular için) Almanya OECD ortalamasının üzerindedir
Şehirleşme Nüfusun %88’i şehirlerde ya da banliyölerde yaşamaktadır.
Almanya’da nüfusu 100000’i aşan 90 büyük şehir vardır
Dinler Yaklaşık 53 milyon kişi kendini Hıristiyan (26 mil. Katolik, 26 mil. Protestan, 900000 Ortodoks), 3,3 mil. kişi Müslüman, 230000 kişi Budist, 100000 kişi Musevi, 90000 kişi Hinduist olarak tanımlıyor.
Anayasa herkesin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü güvenceye almaktadır. Bir devlet kilisesi bulunmamaktadır
Göç 2005 yılında çıkan Göçmen Yasası, bugünkü göçmenlik rejimini düzenlemektedir


Siyasi sistem
Yasama Yasama organı olan Federal Meclis’in (Bundestag) yanısıra eyaletlerin temsilcilerinden oluşan Federal Konsey (Bundesrat) yasama sürecinde eyaletlerin çıkarlarını gözetir
Devlet yapısı Almanya, her birinin kendi anayasası, parlamentosu ve hükümeti bulunan 16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Devlet erki federatif makamlarda toplanır. Eyaletler de federal düzeyde Federal Konsey aracılığıyla temsil edilirler ve federal yasama sürecinde yer alırlar
Seçme seçilme hakkı 18 yaşını dolduranların genel, eşit ve gizli oyla seçme hakkı vardır (bazı yerel seçimlerde 16 yaş yeterlidir),
Federal Meclis seçimleri 4 yılda bir yapılır
Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Horst Köhler (CDU) 2004’ten beri Şansölye Dr. Angela Merkel (CDU) 2005’ten beri
Siyasi parti rejimi Almanya’daki siyasal rejim çok partililiğe dayanan, bu partilerin anayasal haklar çerçevesinde şekillendiği, partilerin devlet bütçesinden desteklendiği ve parti kapatmanın ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla yapılabildiği bir yapıdadır. Federal Meclis’te Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hıristiyan Demokrat temsil edilen partiler Birlik (CDU), Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), Birlik 90/Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP), Sol Parti.PDS (Sol) Hukuk sistemi Almanya sosyal bir hukuk devletidir. Siyasi yapılanmada kuvvetler ayrılığı ve yürütmenin yargıya karşı sorumluluğu ilkeleri geçerlidir. Tüm devlet organları anayasal düzen içerisinde yetki, görev ve sorumluluk alırlar.
Anayasa (“Temel Yasa”) her vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini ve insan haklarını güvenceye alır. Federal Anayasa Mahkemesi, anayasaya uyulmasını güvenceye alır. Anayasa Mahkemesi’nin kararları diğer tüm devlet organları için bağlayıcıdır


Dünyada Almanya
Uluslararası Almanya, Avrupa ve Transatlantik aksındaki dost ülkelerle işbirliği beraberlik içinde, tüm dünyada demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yayılması için çaba göstermektedir. Avrupa’daki ve
uluslararası düzeydeki en önemli organizasyonlara Almanya da üyedir
Avrupa Birliği Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu üyelerinden biridir. 2007 yılının ilk yarısında AB’nin temel yürütme organlarından olan Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Almanya yürütecek
Birleşmiş Milletler Almanya, 1973 yılından beri Birleşmiş Milletler’in (BM) tam üyesidir. BM’in öngörülen bütçesinin yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan Almanya, bu meblağla kuruma katkı payı veren üçüncü büyük ülkedir. Ayrıca Almanya, BM kurumlarının yerleşik olduğu ülkelerden de biridir: 1996 yılından beri Bonn “Birleşmiş Milletler Şehri” unvanını taşımakta ve BM’nin 12 kurumuna ev sahipliği yapmaktadır
Diğer organizasyon Almanya, savunma paktı Nato’nun (1955’ten beri), ve işbirlikleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT), Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun üyesidir. Dışişleri Bakanlığı Almanya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’deki merkezine bağlı olarak dünyaya yayılmış 226 yurtdışı temsilciğiyle Almanya’yı yurtdışında temsil etmektedir.
Günümüzde Almanya 191 ülkeyle diplomatik ilişki içerisindedir.
Yurtdışı operasyonlar Federal Alman Ordusu, BM yönetimindeki, Nato çerçevesindeki ve AB tarafından yürütülen sekiz barış koruma ve insani operasyonda yer almaktadır. Almanya krizlerin önceden engellenmesi ve çatışmaların ortadan kaldırılması amacıyla yapılan uluslararası operasyonlara en çok birlik gönderen ülkelerden biridir


Ekonomi
Ekonomik performans Almanya, Avrupa’nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük ekonomisidir. Avrupa Birliği içerisinde en yüksek gayri safi milli hasılaya ve en büyük nüfusa sahip olan Almanya, Avrupa’nın enönemli pazarı konumundadır.
Gayri safi yurtiçi hasıla 2216 milyar Euro (2004), kişi başına düşen milli gelirse 26856 Euro’dur
İhracat Almanya, dünya ihracat şampiyonudur. Mal ihracatı 733,5 milyar Euro seviyesindedir (2004). En önemli dış ticaret ortakları: Fransa (%10,3), ABD (%8,8), Büyük Britanya (%8,3), İtalya (%7,1) Ekonomik yapı Alman ekonomisi, uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük grupların yanında orta ölçekli işletmelere de dayanmaktadır.
Çalışan nüfusun %70’i bu işletmelerde istihdam edilmektedir
Önemli sektörler Otomotiv, makine sanayi, elektroteknik, kimya, çevre teknolojileri, ince mekanik, optik, tıp, biyoloji ve gen teknolojileri, nanoteknoloji, uzay ve havacılık, lojistik
Yatırım ülkesi Almanya, yabancı yatırımcılar için çekici bir yatırım ülkesidir.
Dünyanın en büyük 500 firması Almanya’da da faaliyet gösterirken toplam 22000 yabancı firma 2,7 milyon çalışan istihdam etmektedirler. Doğrudan yabancı yatırımlar 544,6 milyar Dolar seviyesine gelmiştir (2003 yılı verileri)
Altyapı Almanya, son derece gelişmiş ve dinamik bir altyapıya sahiptir.
Demiryolu ağı 36000 kilometreye, karayolları da 230000 kilometreye ulaşmıştır. Ülkenin telefon ve iletişim ağı dünyanın en modernidir
Fuarlar Dünyanın en önemli fuarlarının yaklaşık 3’te biri Almanya’da düzenlenmektedir (yaklaşık 140 uluslararası fuar)


Araştırma ve geliştirme
Patent başvuruları Almanya, patent başvurularından Avrupa ülkeleri arasında birincidir. 157000 patent başvurusuyla Japonya ve ABD’yle beraber dünyanın yenilikçi teknolojilerde lider üç ülkesinden biridir İleri teknoloji Max Planck Enstitülerine bağlı araştırmacılar 1948’den bugüne araştırma kurumları kadar 16 kez Nobel ödülüne layık görülmüşlerdir. Ayrıca uygulamalı araştırma konusunda Fraunhofer ve 15 uluslararası önemde büyük araştırma kurumuyla Helmholtz Enstitüleri topluluğu da dünyaca tanınan bilim kuruluşları arasında yerlerini almışlardır


Kitle iletişimi
Düşünce özgürlüğü Anayasa basın ve ifade özgürlüklerini güvence altına almaktadır
Basın Toplam tirajları 23 milyonu bulan 350 günlük gazete halkın %75’ine ulaşmaktadır. Bazı ulusal büyük gazeteler şunlardır: Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt. “Bild” gazetesi ise 3,8 milyonluk tirajıyla Avrupa’nın en yüksek tirajlı gazetesidir.
Alman Haber Ajansı “dpa” dünyanın dördüncü büyük haber servisidir
Dergiler Der Spiegel, Stern, Focus Almanya’nın çok satan haber dergileridir
İnternet Şirketlerin %95’i, konutlarınsa %47’si internet bağlantısına sahiptir
Radyo, televizyon Devlet ve özel sektör bir aradadır: Yasayla kurulmuş (vergilerle finanse eden) devlet radyo ve televizyon kanallarının (ARD, ZDF) yanı sıra (reklam gelirleriyle finanse edilen) özel kanallar bulunmaktadır. ZDF Avrupa’nın en büyük kanalıdır. Almanya’nınyurtdışı yayın kurumu Deutsche Welle’dir (bu kuruma bağlı kuruluşlar DW-TV, DW-Radyo, DW-world.de ve DW Akademisi)


Sosyal devlet sistemi
Sosyal güvenlik Almanya’da, çalışanların ve işverenlerin prim yükünü paylaştıkları yaygın bir sosyal güvenlik ağı vardır (emeklilik, sağlık, bakım ve işsizlik sigortaları)
Sağlık Almanya’da yaşayan hemen herkes bir sağlık sigortasının koruması altındadır (%88 devlet sigortası, %12 özel sigorta kapsamında). Almanya, toplam harcamaların %11,1’ini sağlık giderleri harcamasıyla (GSYİH’ya göre) OECD ortalaması olan %8,6’nın üzerindedir

Yüksek öğretim
Yüksek öğretim Almanya’da 102’si üniversite, 167’si yüksek okul olmak üzere toplam 372 yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır. Yaklaşık 2 milyon yüksek öğretim öğrencisinin 937000’i kadındır (%48). Almanya’da yüksek öğretim halen büyük oranda parasızdır. 2007’de bazı eyaletlerde devreye girecek sömestr başına yaklaşık 500 Euro’luk harç ise göreceli olarak düşüktür
Yabancı Alman yüksek öğretim kurumlarında 246 000 yabancı öğrenci öğrenciler öğrenim görmektedir. Böylelikle Almanya, ABD ve Büyük Britanya’dan sonra yurtdışında eğitim görenlerin en çok tercih
ettiği ülkelerdendir
Mezuniyet dereceleri Bakelorya, yüksek lisans, mesleki yeterlilik sınavı, doktora


Kültür
Gelenek Goethe, Schiller, Bach, Beethoven, Kant ve Hegel gibi Alman yazar, besteci ve filozofları kültür tarihini şekillendirmiş ve dünyaca saygı görmektedirler
Kültürel federalizm Almanya’nın federal yapısı ve eyaletlerin kültür alanında özerk olmaları, kültürel organizasyonların tüm ülkeye yayılması, etkinliklerin çeşitliliğini ve canlı bir kültür yaşamının gelişmesini sağlamıştır. Özellikle Berlin’in üç opera binası, 170 müze, 50’den fazla tiyatro canlı ve çekici sanat ortamıyla yabancı sanatçılar için de pek çok çekici yönü bulunmaktadır
Kültür kurumları 6000 müze (600’ü sanat müzesi), 400 tiyatro, 100’den fazla müzik tiyatrosu ve opera, 140 profesyonel orkestra ve 14000 kütüphane
Festivaller Bayreuth Richard Wagner Festivali, Leipzig Bach Festivali, Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale), Berlin Tiyatro Buluşması, Rock am Ring
Kitaplar Yılda 80000 yeni çıkan ya da yeni baskısı yayınlanan kitap UNESCO Dünya Mirası Almanya’da 31 kültür ve doğa anıtı UNESCO Dünya Mirası koruması altındadır

16 federal eyalet, zamanında iki katından daha fazla sayıda olan kraliyet, dükalık ve mini payitahtlardan oluşmuş. Almanya, zengin bir tarihe sahip. Doğası da zengin bir çeşitlilik bütünü. Yılda 20 milyon kadar insanın Almanya’ya gelmesine hiç şaşırmamamak lazım. Çoğu bir seferliğine gelmiyor, Almanca’da vedalaşırken söylenen “Auf Wiedersehen!” (görüşmek üzere!) sözünü gerçekleştiriyorlar.

Eyaletler ve Halk: 16 Federal Eyaletin Portresi

Baden-Württemberg
Baden-Württembergliler övünmeyi sevmezler. Halbuki eyaletleri rekor üstüne rekor kırıyor: Avrupa’nın yüksek teknoloji merkezleri arasında bir numara. Almanya’da başka hiç bir yerde bu kadar çok patent kaydı yok. Bölge, mucitleriyle meşhur. Gottlieb Daimler, Carl Benz ve Robert Bosch bunun birer kanıtı. Günümüzde sadece Bosch, Daimler- Chrysler, Porsche ve Boss değil, Fischer (cıvata), Stihl (testere) ve Würth (vida) gibi orta ölçekli şirketler de eyaletin dünya ihracat şampiyonu namını garanti ediyorlar. Ama Heidelberg ve Bodensee arasındaki bu bölgede hayat sadece çalışmaktan ibaret değil: Ülkede başka hiçbir yerde burada olduğu kadar çok yıldızlı aşçı yok. Şarapların lezzeti ise sır olmaktan çıktı.


Bavyera
İyi bir (Frankonya)-şarabı “Bira Diyarı” Bavyera’da da bulunur. Oktoberfest, Neuschwanstein Sarayı ve muhteşem Alp dağları buraya diğer eyaletlere olduğundan çok daha fazla yabancı turist çekmektedir. Ama “dizüstü bilgisayar ve kısa deri pantalonlar” tekerlemesinin gösterdiği gibi: Bavyera, sadece ananelerin canlanmış hali değildir. Ekonomisi – ki, İsveç’inkinden daha güçlüdür – BMW, Audi, Siemens, MAN ve EADS (Airbus)  gibi dünya markalarıyla parlamaktadır. Başkent Münih’te herhangi bir başka Alman şehrinde olduğundan daha fazla yayınevi vardır. Ama metropolün dışında da Almanya’nın bu en büyük Federal eyaleti pırıltılar saçıyor: Her yıl düzenlenen Bayreuth Festivali “kapalı gişe”. Her on yılda bir Oberammergau’da sergilenen İsa’nın Çilesi oyunu için de aynısı geçerli.


Berlin
Senede bir kere, Berlin Film Festivali Berlinale sırasında bütün sinema dünyası gözlerini Berlin’e çeviriyor. Ama Berlinliler dünyanın odak noktası olmaya alışıklar. Ne de olsa 1458’de Hohenzollern Hanedanı rezidansını buraya kurduğundan beri, başkentliler. Karanlık tarafları da olan bir tarih: Nazi hükümdarlığı ve Şehrin ortasına duvar çeken DDR-Rejimi. 1990’dan beri Berlin yine dünya standartlarında ve birleşik bir başkent. Avrupa’nın en büyük müzeler kompleksi Müzeler Adası, Berlin Filarmonisi ve 150 kadar sahnesiyle benzeri olmayan bir kültürel yaşam var. “Bilgi başkenti” 17 üniversite ve yüksek okulu barındırıyor. Ekonomisi, Schering ya da Philip Morris gibi isimlerle parlıyor. Ve dünyanın en büyük turizm fuarı ITB’nin, sloganında vurguladığı gibi: berlin, seyahate değer.


Brandenburg
Bol ormanlı Brandenburg eyaleti Başkent Berlin’i çevreleyerek, kenti saran “zengin yerleşim bölgelerinden” faydalanıyor. Ama gölleri ve ormanları bol bu eyaletin kendi kozları da var. Prusya İmparatorluğu’nun temelini oluşturan bu bölge, başta UNESCO Dünya Mirası Sanssouci olmak üzere Hohenzollern dönemi saraylarıyla, saray mimarisinin harikulâde örneklerine sahip. Ama Brandenburg’un başkenti Potsdam, sadece bu nedenle Almanya’nın en güzel şehirlerinden biri sayılmıyor. Hollanda’dan gelen Hügenotlar da yapıtlarıyla iz bırakmışlar. Günümüzde Brandenburglular film kenti Babelsberg’de çekilen Hollywood yapımlarıyla, Frankfurt/ Oder’deki Avrupa Üniversitesi Viadrina ile ve aralarında örneğin Ebay Almanya merkezi olmak üzere, 280’den fazla yabancı şirketle göz kamaştırıyorlar.


Bremen
Klasik deniz ticareti ve bilhassa kahve, Hansa şehri Bremen’i bugünlere taşıdı. Bremen şehri ile onun yaklaşık 60 kilometre kadar uzağında bulunan Bremerhaven’den oluşan bu en küçük federal eyaletin limanı, istihdamın üçte birini sağlıyor. Bölgedeki en büyük işveren olarakgösterilecek kurum Daimler-Chrysler; genelde arabaların oynadığı rol hatırı sayılır ölçüde büyük: Burada yılda 750 000 araç ihraç ya da ithal ediliyor. Kültürel alan da ticaretin etkisinde: Deniz Aşırı Ülkeler ve Deniz Taşımacılık Müzeleri Almanya’nın dört bir tarafından ziyaretçi çekiyor. Tüccarların zenginliği ayrıca en güzel şehir mimarisi örneklerinden birini, Barok ve Rönesans yapılarıyla bezeli Belediye Binası önü pazar meydanını yaratmış: 888’de pazar yasasının oluşumuyla başlayan zengin tarihin bir göstergesi.


Hamburg
Şehir devlet Hamburg’da, Airbus, Otto Versand ve Nivea üreticisi Beiersdorf bunu hemen hissettirmeseler de, ekonominin kalbi limanda atıyor. Ama bütün petrol şirketlerinin merkezlerinin Elbe nehrinde olması tanker terminallerinden kaynaklanıyor. Denizciler ve gezginlere sorarsanız, size daha çok eğlence merkezi St. Pauli’yi methedeceklerdir. Ama Hamburglular için medya ve bilim merkezi olarak anılmaları kesinlikle daha büyük önem taşır. Dolayısıyla kültüre büyük bir ilgi duyulur. Bu gereksinim, Kunsthalle gibi saygın müzeler ve dünyaca meşhur star balet John Neumeier’i kadrosunda barındıran Devlet Operası’nın da dahil olduğu, sayıları 40’a varan sahne tarafından karşılanır. Her ay şehre binlerce ziyaretçiyi çeken müzikaller konusunda ise Hamburg milli şampiyondur.

 •  
 •  

 • Hessen
  Almanya’da gerçek anlamda bir dünya şehri izlenimini ancak Frankfurt am Main bırakıyor: En yüksek binalar, en büyük havaalanı ve (Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere) Avrupa kıtasının en çok bankası bu şehirde bulunuyor. Bu en büyükler listesini daha da fazla genişletebilir örneğin, Almanya’nın en yoğun trafiğine sahip istasyon ve otoyol kavşağıyla sürdürebiliriz. Halbuki bu metropol, sadece 655000 nüfusu ile Hessen eyaletinin başkenti bile değil. Bu ünvana, şıklığıyla bilinen Wiesbaden sahip. Bunun dışında Hessen eyaleti pek görkemli değildir. Sıradağları ormanlarla kaplı, Rheingau bölgesi şarabıyla ünlü ve her köşesi iş hayatına odaklıdır. Sanayi devleri Opel Rüsselsheim’da, Volkswagen Kassel yakınlarında bulunuyor; Darmstadt’daki ESA ise Avrupa uzay faaliyetlerinin büyük bir bölümünü yönlendiriyor.


  Mecklenburg-Vorpommern
  Mutlaka uzaya çıkmanız gerekmez; uçaktan da baksanız Mecklenburg-Vorpommern, 2000’den fazla gölü, bir çok akarsuyu ve yemyeşil görüntüsüyle bu doğa harikası yer hiç şüphesiz sizi hemen kendine çekecek ve cezbedecektir. 350 kilometrelik Doğu Denizi sahilini de sayarsanız, Kuzeydoğu’daki federal eyalet Orta Avrupa’nın en büyük su sporları sahasına sahiptir. Bölgenin en büyük gelir kaynağının turizm olduğuna hiç şaşmamak gerekir. Bunun böyle kalması için eyaletin beşte biri doğa koruması altındadır. En düşük nüfus yoğunluğuna sahip bu federal eyaletin temel gelir kaynağını, tatil merkezlerinin uzağında, sahilde gemi yapımı ve tarım oluşturur. Kuzey Avrupa’nın en eski üniversiteleri ve bir çok yenilikçi araştırma ve geliştirme işletmeleri, eyaleti yüksek
  teknoloji, biyoteknoloji ve tıp teknolojisi için en dinamik bölgelerden biri yapmaktadır.


  Aşağı Saksonya
  Meyer tersanesi yeni bir lüks yapım gemisini Ems nehrinin dar sularına bıraktığı her seferinde Aşağı Saksonya, Papenburglu gemi yapımcıları sayesinde tüm dünyada televizyon ekranlarına çıkıyor. Kuzey Denizi’ndeki tatil adalarından başlayarak bu bölge ile Harz bölgesinde bulunan dağlar arasında yerleşimini kurmuş olan bir numaralı sanayi, Wolfsburg’da Volkswagen, Hannover’de Continental gibi otomotiv sanayisidir. Hannover’de, dünya genelinde tur operatörlerinin en büyüklerinden olan TUI’nin merkezi bulunmaktadır. Eyaletin başkenti, Hannover fuarı ve dünyanın en büyük bilişim fuarı CeBIT sırasında olmak üzere, yılda iki kere bütün dünyanın ilgisini üzerine topluyor. Ama Hannover zaten uluslararası bir üne sahip. Ne de olsa Hannover hükümdarları, 1714’ten 1837’ye kadar aynı zamanda İngiltere Kralı olarak da hükmediyorlardı.


  Kuzey Ren-Vestfalya
  Almanya’nın başka hiç bir yerinde daha fazla insan yaşamıyor. Dolayısıyla, bir o kadar da çok şehri var eyaletin: Gotik dönemin usta yapıtı Katedrali ile Köln, Federal Almanya’nın ilk başkenti Bonn, eyaletin modaya düşkün başkenti Düsseldorf, İmparator Büyük Karl döneminde Avrupa’nın başkenti olan Aachen, kıtanın en büyük iç limanına sahip Duisburg, ipek şehri Krefeld, keten şehri Bielefeld ya da Ruhr havzası metropolleri Essen ve Dortmund. Bunlar, Almanya’nın halen en büyük sanayi bölgesinin dönüşümünü yansıtıyorlar: Kömür ve çeliğin yanı sıra artık biyokimya ve yüksek teknoloji önem kazanıyor. Ama “KRV”  Avrupa’nın en sık araştırma merkezi ağına sahip olduğu gibi, UNESCO’ya göre New York ve Paris’in yanısıra dünyanın en önemli kültür bölgelerinden sayılıyor.


  Renanya-Palatina
  Bingen ve Koblenz arasında uzanan ve büyük çoğunluğu Renanya Palatina’ya ait olan Ren vadisi, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde önemli bir yere sahip bir inci. Şarap ve köpüklü şarap ticaretinin merkezi bu bölgeye Şarap Diyarı da denir. Halbuki eyalet, üstün teknolojiyi ilk benimseyenlerdendir. Kimya devi BASF bunun bir örneği. Gerek eyaletin başkenti Mainz’da, hareketli harflerle kitap baskısını icad eden ve etkisi kalıcı olan Johannes Gutenberg, gerekse sadece belli dönemlerde etkinlik kazanan Trierli Karl Marx’ın eseri ile olsun; eyalet her zaman yenilikçi oldu. Ama bütün büyükçe şehirleri Romalılar döneminde kurulmuş olan bir yerde kültür ve hayat sevinci de önem taşır. Her yıl 50’den fazla festivalin yapılması da bunu kanıtlar.


  Saarland
  Alman dilinde yetişen yeni kuşak sinemacılar için düzenlenen Saarbrücken Film Festivali Franka Potente ve Til Schweiger gibi bir çok starın dünya kariyerini başlattı. 200 yıl içinde sekiz kere milliyet değiştiren federal eyaletin gurur duyabileceği bir bilanço. Fransız sınırındaki eyalet, mutfak kültürü ve hayat tarzı açısından, “Saarvoir vivre” deyimindeki gibi, Fransız etkisinde. Önceleri maden ocakları bölgesi olan eyalette kömürün artık bir rolü yok. Çelik ve otomotiv yapımı şimdi, yükselişe geçen bilişim ile liderlik mücadelesinde. Çelik, harika bir yapıtı miras bıraktı: UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası
  listesindeki maden ocağı “Völklinger Hütte”. Ama en çok bilinen isim, dünyaca ünlü porselen firması Villeroy & Boch olacaktır.


  Saksonya
  Meißen, küçük de olsa, porseleni sayesinde eyalet başkenti Dresden ve fuar metropolü Leipzig’in yanısıra, Saksonya’nın muhtemelen en tanınmış şehridir. Bağımsız eyalet, Almanya’ nın doğusundaki dinamik ekonomi bölgelerinden biridir. Başta bilişim branşı, ince mekanizmalı saat yapımcılığı ve otomobil yapımcılığı, dönüşüme damgasını vuran dallardır. Barok Dresden kentindeki Frauen Kilisesi’nin yeniden inşa edilmesi de bunun bir sembolüdür. Saksonya, bir  zamanlar olduğu gibi, günümüzde yine en çok müzik konusunda iddialı. Dresden Semper Operası ve neredeyse 800 yıllık geçmişi olan ve Johann Sebastian Bach’ın kantör olarak bulunduğu Leipzig’in Thoman Korosu bunun göstergeleridir. En büyük Saksonyalı Bach’mıdır? Richard Wagner düşünüldüğünde, Bach’ın en azından ciddi bir rakibi var.


  Saksonya-Anhalt
  En büyük oğlu Georg Friedrich Händel için, Halle şehri her yıl büyük bir festival düzenliyor. Barok döneminin bestecisi buna rağmen Martin Luther’in gerisinde kalmaktadır. Eislebenli reformcu, Hıristiyan dünyasını değiştirdi. Dolayısıyla, “Luther şehri” Wittenberg, kaleleri ve kiliseleri bol olan bu eyaletin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Ama kimya üçgeni Halle-Merseburg-Bitterfeld de meşhurdur: Birleşmeden bu yana, Saksonya-Anhalt en çok yabancı sermaye çeken yer. Günümüzde Total Leuna’da rafine ediyor, Dow Chemical Schkopau’da, kimya devi Bayer ise Bitterfeld’de üretiyorlar. Doğa dostları ise 1141 metre yüksekliğindeki kayalığı severler. Zirvesi üzerine efsaneler yazılmıştır: 1 Mayıs arifesinde Walpurgis Gecesi’nde orada cadılar dans etmek için bir araya gelirler.


  Schleswig-Holstein
  Schleswig Holstein’da kendisinden en çok korku duyulan efsane kahramanı hiç kuşkusuz bir şekilde Blanke Hans’dır. Çünkü denizin yok edici gücünü simgeler. Almanya’nın en kuzeyindeki eyalet, iki denize sınır oluşturur: Kuzey ve Doğu Denizi. Dolayısıyla gemi yapımcılığı ve balıkçılık eskiden beri önemlidir. Alman balıkçı filosunun üçte ikisinin vatanı burasıdır. Ama ana gelir kaynağı turizm ve tarımdır. Kuzey Denizi adası Sylt, şık bir tatil adasıdır. Eyaletin başkenti Kiel ile, Thomas Mann’dan ötürü ölümsüzlük kazanan Hansa şehri Lübeck arasında kimin daha önemli olduğuna dair yoğun rekabet vardır. Her ikisi de, İskandinavya rotası için, Puttgarden’in yanısıra eyaletin en önemli araba vapuru limanlarına sahiptir. Doğu Avrupa’daki gelişmeyle birlikte eyalet, Doğu Denizi ekonomik sahasından faydalanmaktadır.


  Thüringen
  Thüringen Ormanı’nın dağları Almanya’nın en güzel yürüyüş yollarından, 160 kilometre uzunluğundaki “Rennsteig” yolunun dekorunu oluştururlar. Bu yol aynı zamanda mangal sosisleri, tarihi Wartburg Kalesi ya da Weimar’ın şair prensleri Goethe ve Schiller kadar eyaletin bir markasıdır. Ama Thüringen sadece mutfak ve edebiyat geleneği ile değil, mucitleri ile de meşhurdur. Jena’da Zeiss ve Schott modern optik sanayisini kurdular; Jenoptik – araba üreticisi Opel’in ve türbin imalatçısı Rolls-Royce’un yanı sıra – günümüzde yine en önemli şirketler arasında yer alıyor. Eyalet başkenti Erfurt’ta gelişen biyoteknoloji ve güneş enerjisi teknolojisine dikkati çekmek gerek. Ne de olsa burada dört üniversite birden iyi bir eğitim hizmeti veriyor.
 •  
 •