• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi

Perfekt

DAS  PERFEKT (-dili Geçmiş Zaman)

Perfekt geçmişte başlamış ve günümüze kadar devam eden veya geçmişte başlamış ve bitmiş olayları ifade etmek için kullanılır. Genellikle konuşma dilinde kullanılır. Perfekt “haben” ve “sein” yardımcı fiilleri ile fiilin Partizip Perfekt şekli kullanılır.

Türkçedeki eşdeğer zaman ekleri: -dı , -di ,-du , -dü; -tı , -ti , -tu , -tu

Perfekt cümlede cümle öğelerinin yerleri

Wir haben den Kuchen gegessen.                  Biz pastayı yedik.

Sie sind nach Hause gegangen.                                Onlar eve gitti.

ÖZNE + YARDIMCI FİİL +NESNE+ESAS EYLEMİN 3.HALİ

Cümlenin başında özne (Subjekt),ikinci sırada mutlaka kişilere göre çekilen yardımcı eylem(hilfsverb),daha sonra nesne (objekt) ve en son esas fiilin 3.hali (partizip perfekt) yer alır.

 Ne zaman “haben” ne  zaman “sein” yardımcı fiilleri kullanılacak?

A-"HABEN"

“haben” yardımcı fiili ,fiillerin %95 i “haben” yrd.fiilidir ve şu durumlarda kullanılır:

1-      Nesne alan,yani “kimi ve neyi”(wen-was) sorularına cevap veren fiiller.

Örnek:Sie hat mich nicht gesehen.O ,beni görmedi.Wen hat sie nicht gesehen?

            Ich habe ein neues Buch gekauft.Yeni bir kitap aldım.Was habe ich gekauft?    

2-Bütün dönüşlü ve işteş fiiler (Reflexive Verben) yani “sich”li fiiller.

Örnek:Der lehrer hat sich über die Fehler seiner Schüler geärgert. (sich ärgern -kızmak)

(Öğretmen ,öğrencilerinin yanlışlarına kızdı.)

3-Tarz fiilleri (Modal Verben) tek başına kullanıldıkları zaman.

4-Tarz fiilleri ve tarz fiilleri gibi kullanılan fiiler(lassen,sehen,hören,helfen) ikinci bir fiille birlikte kullanıldıklarında.

Örnek: Sie hat sich von ihrem mann scheiden lassen.
B- "SEIN"
1-A noktasından B noktasınana gitmek için.
Ich  bin  nach Berlin  gefahren. Ich  bin
 ins Wasser  gefallen. 
2-Durum değişimlerde

Ich bin wieder 2 cm gewachsen. Es ist nichts passiert.
(Sadece Akkusativ almayan fiiller)
aufwachen Ich  bin  heute schon um 5 Uhr aufgewacht.
begegnen Gestern  bin  ich meinem Freund begegnet.
einschlafen  Es war so laut, dass ich erst um 2 Uhr eingeschlafen bin. geschehen Er ist gegen eine Mauer gefahren.
 passieren: Zum Glück ist ihm nichts geschehen / passiert.
vorkommen: Die Donau hatte 7,20 m Hochwasser. Das ist seit 100 Jahren nicht vorgekommen. Im Jahre 2002 ist es wieder vorgekommen.   

3-İstisnalarda

bleiben:                                     sein:
Ich bin im Bett geblieben. Ich bin in Ankara gewesen.

NOT: AŞAĞIDAKİ FİİLLERDE HEM "SEIN" HEM DE "HABEN" KULLANILIR!
biegen Das Auto ist um die Ecke gebogen. Ich habe den Ast gebogen. brechen Die Brücke ist mitten durchgebrochen. Ich habe den linken Arm gebrochen
fahren Wir sind nach Bühl gefahren. Er hat mich in die Schule gefahren.
fliegen Sie sind nach Paris geflogen. Sie haben das Flugzeug selbst geflogen.
frieren Der See ist gefroren. In diesem Winter haben wir noch nicht gefroren.
reißen Das Kabel ist entzwei gerissen. Die Kinder haben dem Nikolaus die Geschenke aus der Hand gerissen.
reiten Wir sind über das Feld geritten. Er hat den schnellsten Esel geritten.
schwimmen Ich bin über den Fluss geschwommen. Ich habe 1000 Meter geschwommen.
stoßen Wir sind auf Erdöl gestoßen. Beim Fußball haben sie mich gestoßen.
treten Eva ist ins Zimmer getreten. Der Esel hat mich getreten.
ziehen Wir sind in eine Kleinstadt gezogen. Der Zahnarzt hat den Zahn gezogen. 

 

A-Düzenli Fiillerde

Schwache Verben: sein / haben + Partizip II  (ge + Verbstamm/kök + (e)t)  

Düzenli fiillerin 3.hali yapılırken,fiilin mastar eki (-en) atılır;fiil kökünün başına ge- ve sonuna –t getirilir.Öneki ayrılabilen fiillerde  -ge önek ile fiil arasına gelir.Kökü –d ya da –t ile biten fiillerde araya –e getirilir.

lernen  (öğrenmek )   --à gelernt   (öğrendi) 

zuhören (dinlemek)  zugehört    (dinledi)

warten (beklemek)  gewartet    (bekledi)

B-Düzensiz Fiillerde

Düzensiz fiillerde 3.hali ge- başlar ve –en ile biter.Öneki ayrılan fiillerde ge- önek ile fiil arasına gelir.Düzensiz fiillerin 2. Ve 3. Halinde kök değişir.

Starke Verben: sein/haben + Partizip II (ge + Verbstamm /kök + en

finden   (bulmak)     gefunden  (buldu)   

essen  (yemek yemek) gegessen    (yedi)

NOT:Düzensiz fiillerde fiil kökü değişmektedir.

C-Karışık Fiiller

Karışık fiiller hem düzenli hem de düzensiz fiiiller gibi çekilir.Karışık fiiller düzensiz fiiiller listesinde yer alırlar.

kennen (tanımak) gekannt (tanıdı)

denken (düşünmek) gedacht (düşündü)

wissen (bilmek)    gewusst (bildi)

Soru Cümleleri:

Soru cümleleri ya kişiye göre çekilen yardımcı fiil başa alınarak ya da soru sözcükleriyle yapılır.Soru sözcüğü (Fragewort) yapılan soru cümlelerinde ikinci sırada mutlaka kişiye göre çekilen yardımcı fiil ,daha sonra özne,nesne ve en son üçüncü haldeki esas fiil yer alır.

Örnek:

 Hat dein Sohn den Schlüssel gefunden.   (Oğlun anahtarı buldu mu?)

Wohin ist er gestern gegangen?  O dün nereye gitti?