• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi

Alman Alfabesi

Das Alphabet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ü

Ö

Ä

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ö

ü

ä

ß

  A  Be  Ce  De  E  eF  Ge  Ha  I  Je  Ka  eL  eM eN  O  Pe  Qe  eR  eS

 Te  U  Vau  We  iX  Ypsilon  Zet

   ALMANCA ALFABESİ (DAS DEUTSCHE ALPHABET)
a: aa
b: be
c: se
d: de
e: ee
f: ef
g: ge
h: ha
i: ii
j: yot
k: ka
l: el
m: em
n: en
o: oo
ö: öö
p: pe
q: qu
r: er
s: es
t: te
u: uu
ü: üü
v: fau
w: we
x: ix
y: ipsilont
z: set
ä: ae
ß: ss

 Bazı harflerin yanyana gelmesiyle genelde aşağıdaki okunuşlar kullanılır.
ei : ay olarak okunur
ie : i olarak okunur
eu : oy olarak
sch : ş olarak okunur
ch : h olarak okunur
z : ts olarak okunur
au : o olarak okunur
ph : f olarak okunur
sp : şp olarak okunur
st : şt olarak okunur
Not:Alfabede bulunan ä , ü , ö harfleri (a-u-o) harflerinin umlaut (nokta) almış şekilleridir.


NOT:*Almancada i ve j harfleri büyük yazdiklari zaman üzerlerine nokta konmaz.
*Türkcedeki "ı, ş, ç ve ğ" harfleri Almancada yoktur.

*Okunuslarda bir sesli harfin saginda iki nokta ( : ) o sesin biraz uzunca okunacagini belirtir.

*Sesli harflerden a'nin üzerine konulan nokta e haric hepsinin okunusu Türkcedeki gibidir.
Örnek: Peynir - Käse - Kaese (ke:ze)       secmek - wählen - waehlen ( ve:len)

*Y harfi Türkcede sessiz harf sayilmasina ragmen Almancada "ü" olarak telaffuz edildigi icin sesli kabul edilir.
Örnek: Fizik - Physik (füzik)             Kibris - Zypern (tsüpern)

***Bazi sesli harfler yan yana gelerek degisik sesler verir:

ai, ay Her ikiside (ay) okunur
Örnek: Mayıs - Mai (may)           Almanyanin bir bölgesi - Bayern (bayern)

ei, ey Her ikiside (ay) okunur
Örnek: Kücük - klein (klayn)         Isim - Meyer (mayr)

eu (oy) okunur
Örnek: Insanlar - Leute (loyte)            Bugün - heute (hoyte)

äu Bu da (oy) olarak okunur
Örnek: zil calmak - läuten (loyten) 

ie Uzun bir (i) gibi okunur
Örnek: Bira - Bier ( bi:r)             burada - hier (hi:r)

H Bu harf sözcük basinda bulundugu sürece genellikle Türkcedeki (h) seklinde telaffuz edilir.
Örnek: Ev -Haus (haus)              icine, icerisine - hinein (hinayn)

"h" harfi diger bütün hallerde okunmaz. Sadece solundaki harfin okunusunu uzatir. 
Örnek: gitmek, yürümek - gehen ( ge:en)      Evlilik - Ehe (e:e)

J (y) olarak okunur.
Örnek: Yil - Jahr (ya:r)             herkes - jeder (ye:der)

Q (kv) okunur.
Örnek: Rahat - bequem (bekve:m)            Kaynak - Quelle (kvele)

R Genellikle Türkcedeki (r) gibi okunur. Yanliz sözcük sonuna gelen -er hecesindeki r cok hafif ve cok belirsiz okunur.
Örnek: Ögretmen - Lehrer (le:rer)             Köylü, Ciftci - Bauer (bauer)

S Bu harf, sözcük veya hece basina geldigi zaman arkasındaki harf sesliyse (z) olarak okunur.
Örnek: Göl - See (ze:)     sarki söylemek - singen (zingen)   okumak - lesen (le:zen)

Diger bütün hallerde (s) olarak okunur.
Örnek: Kutu - Kiste (kiste)

ß Türkcede olmayan bu harfi iki tane (ss) yerine kullanilir. Tek basina (es-tset) veya (şarfes es) olarak okunur. Sözcük icinde (s) olarak telaffuz edilir.
Örnek: büyük - groß (gro:s)       calıskan - fleißig (flaysih)

V (f) okunur. Ama Türkcedeki (v) gibi telaffuz edildigi haller de vardir.
Örnek: Baba - Vater (fa:ter)      Vazo - Vase (va:ze)

W (v) olarak okunur.
Örnek: Dünya - Welt (velt)

X (ks) okunur.
Örnek: Taksi - Taxi (taksi)

Z (ts) gibi okunur. bu (s) Türkcede "bitsin, gitsin" derken kullandigimiz (ts) harfleri gibi ard arda söylenmelidir.
Örnek: Iki - zwei (tsvay)         Oda - Zimmer (tsimer)

ch (h) oknur; "ch" ince sesli harfler ve sessiz harflerden sonra geliyorsa Türkcede "hindi, hikmet" sözcüklerindeki "hi" sesi gibi okunur.

"ch" kalin sesli haflerden sonra geliyorsa Türkcedeki "kahraman, ahkam" sözcüklerindeki gibi girtlaktan, dilin arka ucu ile arka damak arasindan cikarilan bir (h) sesi verir.
Örnek: ben - ich (ih)          sekiz - acht (aht)

chs (ks) okunur.          alti - sechs (zeks)
ck (k) okunur.            Köprü - Brücke (brüke)
sp (şp) okunur.          konuşmak - sprechen (şprehen)
st (şt) okunur.           sandalye - suhl (ştu:l)
sch (ş) okunur. Cok rastlanilan bir harf grubudur.
Örnek: yazmak - schreiben (şrayben)          güzel - schön (şö:n)Heceler dile heceleri ve telafuz
heceleri olarak ikiye ayrılır.1-Dil
Heceleri :
Sözcüğün anlamını temel alır ve sözcüğü

ön rk,kök ve son ek biçiminde üçe ayrılır.krank - heit - ver - sicher - ung

(kök) (son ek)(ön ek) (kök) (son ek)2-Telafuz
Heceleri :
Bir arada konuşulan ses gruplarıdır.Yazı

dilinde satır sonuna bitmemiş bir sözcük bu heceye göre ayrılır.Rech-nung,ver-wesch-lung.

Almancada genel olarak ilk heceler vurgulu okunur.
ge-ben,ge-schrieben,Na-se,sup-pe,Tür-kei,lie-ben..-Birleşik sözcüklerde vurgu genel olarak ilk
sözcüktedir.

örn, Hand-tasche, hand-woll,Haus-tür-Ön ekleri ayrılabilen fiillerde vurgu ayrılan

hecededir.

örn,ab-fall,ankommen,nachdenken,zumachen,übersetzen.-ön ekleri ayrılamayan fiillerde ise vurgu kök
hecesindedir.

örn, bekommen,entlassen,erfüllen,abwahl,verdacht..**-ei,-ie,-leren ile biten sözcüklerde vurgu bu
hecelerin üzerinde olur.

örn, Bäckerei,Theorie


Not: ä karakterini ALT + 132 kullanarak, ß karakterini ALT + 225 kullanarak çıkartabilirsiniz. (ALT +132 ,Alt tuşuna basılı olarak 132 yazılması demektir.)

 


Yorumlar - Yorum Yaz