• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi

In der Schule

 

 

Lektion 2 in der Schule

 

Eğitimle İlgili Kelimeler

VERBEN-FİİLLER

zur Schule gehen: okula gitmek
besuchen: okula gitmek (burada)
arbeiten für….. : …. için çalışmak
eine Strafe bekommen: ceza almak
lernen: öğrenmek
lehren: öğretmek
auswendig lernen: ezberlemek
Hausaufgaben machen: ödev yapmak
fragen: soru sormak
antworten: yanıt vermek
wiederholen: tekrarlamak
prüfen: imtihan etmek
sich melden: parmak kaldırmak
wissen (Ich weiß): bilmek
Prüfung bestehen: sınavı kazanmak
bei einer Prüfung durchfallen: sınavda başarısız olmak
sitzen bleiben: sınıfta kalmak
Schule schwänzen: okulu asmak

DIE SCHULEN-OKULLAR

der Kinderharten: çocuk yuvası
die Grundschule: ilkokul
die Hauptschule: oratokul (10-14)
das Gymnasium: lise (10-18)
die Realschule: lise (10-16)
die Handelsschule: ticaret okulu
die Universität (die Uni): üniversite
die technische Hochschule: teknik üniversite

TEILE DER SCHULE-OKULUN BÖLÜMLERİ

die Klasse: sınıf
das Klassenzimmer: sınıf
das Lehrerzimmer: öğretmenler odası
die Bibliothek: kütüphane
die Bücherei: kütüphane
das Labor: Laboratuvar
der Schulhof: okul bahçesi
die Turnhalle: spor salonu
der Gang: koridor
die Raucherecke: sigara içme köşesi
der Schulgarten: okul bahçesi

DIE SCHULSACHEN-OKUL EŞYALARI

der Lehrertisch: öğretmen masası
das Klassenbuch: sınıfdefteri
die Tafel: tahta
der Schwamm: silgi
das Pult: kürsü / sıra
die Kreide: tebeşir
der Kugelschreiber (Kuli) tükenmez kalem
das Heft: defter
die Schultasche: okul çantası
der Füller: dolma kalem
das Wörterbuch: sözlük
die Mappe: dosya
der Bleistift: kurşun kalem
das Mäppchen: kalem kutusu
die Schere: makas
der Spitzer: kalemtraş
das Buch: kitap
die Brille: gözlük
der Buntstift/Farbstift: keçeli kalem
das Lineal: cetvel
die Brotdose: beslenme çantası
der Radiergummi: silgi
das Blatt-Papier: kağıt
die Patrone: kartuş
der Block: blok not
das Klebebant: yapıştırıcı bant
die Landkarte: harita
der Malkasten: boya kutusu
das Turnzeug: eşofman
die Turnhose: alt eşofman
der Pinsel: boya fırçası
das Comicheft: karikatür kitapçığı

PERSONEN IN DER SCHULE-OKULDAKİ KİŞİLER

der Direktor: müdür
der Lehrer: öğretmen
der Klassenlehrer: sınıf öğretmeni
der Klassensprecher: sınıf başkanı
der Deutschlehrer: Almanca öğrt.
der Englischlehrer: İngilizce öğrt.
der Mathelehrer: matematik öğrt.
der Inspektor: müfettiş
der Schulrat: müfettiş
der Schüler: erkek öğrenci
der Gymnasiast: lise öğrencisi
der Student: yüksekokul öğrencisi

DER UNTTERRICT (DIE FÄCHER)-DERSLER

Mathematik: matematik
Erdkunde: coğrafya
Englisch: İngilizce
Deutsch: Almanca
Geschichte: tarih
Biologie
(Bio): biyoloji
Chemie: kimya
Physik: fizik
Musik: müzik dersi
Sport: Beden eğitimi
Kunst: resim dersi
Naturwissenschaft: fen bilgisi
Religion: din dersi
Literatur: edebiyat
Linguistik: Dil bilim
Philosophie: felsefe
Werken: elişi dersi

NOTEN-NOTLAR

sehr gut: pekiyi (85-100)
gut: iyi (70-84)
befriedigend: orta (55-69)
ausreichend: geçer 45-54)
mangelhaft: kötü / yetersiz (25-44)
ungenügend: zayıf (0-24)

ADJEKTIVE-SIFATLAR

interessant: ilginç
langweilig: sıkıcı
Klasse: harika
prima: mükemmel
schwer: zor
leicht: kolay
doof: saçma sapan
blöd: aptalca
toll: harika
Spitze: harika, mükemmel
streng: sert, otoriter
tolerant: hoşgörülü

 

  

haben sahip olmak

heute bugün

die Klasse, -n sınıf, -lar

der Stundenplan, Stundenpläne ders planı, ders planları

das Unterrichtsfach, Unterrichtsfächerbranş dersi, branş dersleri 

der Wochentag, -e haftanın bir günü, haftanın günleri

der Montag, -e pazartesi, -leri

der Dienstag, -e salı, -lar

der Mittwoch, -e çarşamba, -lar

der Donnerstag, -e perşembe, -ler

der Freitag, -e cuma, -lar

der Samstag, _e cumartesi, -ler

der Sonntag, -e pazar, -lar

die Physik ohne Plural fizik

das Deutsch ohne Plural Almanca

die Mathematik ohne Plural matematik

die Sozialkunde ohne Plural sosyal bilgiler

die Kunst (als Schulfach) ohne Plural sanat

das Französisch ohne Plural Fransızca

das Englisch ohne Plural ‹ngilizce

die Religion (als Schulfach) ohne Plural Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

die Chemie ohne Plural kimya

die Erdkunde ohne Plural coğrafya

die Geschichte (als Schulfach) ohne Plural tarih

die Biologie ohne Plural biyoloji

der Sport ohne Plural spor, beden eğitimi

der Stundenplan der Klasse 10 B 10 B sınıfının haftalık ders çizelgesi

der Deutschlehrer, - Almanca öğretmeni, -leri

Wer ist dein Deutschlehrer? Almanca öğretmenin kim?

der Herr, -en bay, -lar, bey, -ler

Herr Müller ist mein Deutschlehrer. Almanca öğretmenim bay Müller.

Ich habe am Montag Physik. Pazartesi günü fizik dersim var.

interessant ilginç

wichtig önemli

spannend heyacanlı

langweilig sıkıcı

lustig eğlenceli

wann ne zaman

was ne

wo nerede

Wann ist Deutsch? Almanca dersi ne zaman?

Am Montag ... Pazartesi günü ...

das Lieblingsfach, Lieblingsfächer sevdiğim ders, sevdiğim dersler

der Unterricht ohne Plural ders

die Stunde, -n saat, - ler (süre olarak)

das Türkisch ohne Plural Türkçe

Was ist dein Lieblingsfach? En sevdiğin ders hangisi?

Wann hast du Chemie? Kimya dersin ne zaman?

die Mittagspause, -n öğle teneffüsü, öğle teneffüsleri

die Schulsache, -n okul eşyası, okul eşyaları

die Schultasche, -n okul çantası, okul çantaları

der Bleistift, -e kurşun kalem, -ler

der Buntstift, -e renkli kalem, -ler

der Füller, - dolma kalem, -ler

der Kuli, -s tükenmez kalem, -ler

der Radiergummi, -s silgi, -ler

der Spitzer, - kalemtıraş, -lar

der Pinsel, - fırça, -lar

die Schere, -n makas, -lar

die Kreide, -n tebeşir, -ler

das Lineal, -e cetvel, -ler

das Heft, -e defter, -ler

das Buch, Bücher kitap, kitaplar

das Mäppchen, - kalem kutusu, kalem kutuları

die Schule, -n okul, -lar

das Arbeitsbuch, çalışma kitabı,

Was ist das? Bu nedir?

Das ist ein Füller. Bu bir dolma kalemdir.

Und das? Ya bu nedir?

Wo ist das Buch? Kitap nerede?

In der Schultasche Okul çantasında

In der Klasse Sınıfta

Wie spät ist es? Saat kaç?

Wie viel Uhr ist es? Saat kaç?

Es ist fünf (Minuten) nach vier. Saat dördü beş geçiyor.

Es ist 13.15 Uhr. Saat 13.15.

Es ist halb 12 saat 11.30

Es ist Viertel nach eins. Biri çeyrek geçiyor.

Es ist 13.15 Uhr              Es ist 13.30 Uhr.   Es ist 13.45 Uhr.              Es ist 14.00 Uhr.

Es ist 1.15 Uhr.               Es ist 1.30 Uhr.      Es ist 1.45 Uhr.                Es ist 2.00 Uhr.

Man sagt auch:               Man sagt auch:      Man sagt auch:                 Man sagt auch:

Es ist Viertel nach eins.   Es ist halb zwei.   Es ist Viertel vor zwei.    Es ist Punkt zwei.

Wann beginnt die Schule? Okul ne zaman başlıyor?

Die Schule beginnt um ... Okul saat ...da başlıyor.

Wann beginnt der Unterricht? Ders ne zaman başlıyor?

der Mitschüler, - (erkek) okul arkadaşı, okul arkadaşları

die Mitschülerin, -nen (kız) okul arkadaşı, okul arkadaşları

gleich hemen, derhal

Haben wir gleich Erdkunde? Hemen coğrafya dersimiz mi var?

Nein, wir haben Französisch. Hayır. Fransızca dersimiz var.

Findest du Französisch gut? Fransızca dersini iyi buluyor musun?

sehr çok

Ja, ich finde es sehr gut. Evet, çok iyi buluyorum.

leicht kolay

nicht immer her zaman değil

groß büyük

dann sonra

Und dann? Ya sonra?