• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi
YÖS

YÖS Nedir?

Yös Nedir?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak

isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için

başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav 2010 yılına kadar Öğrenci Seçme ve

Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılmaktaydı, 2011 yılında alınan kararlarla Yabancı Uyruklu

Öğrenci Sınavlarını T.C. üniversiteleri kendi bünyelerinde düzenlemektedirler.

– Bu sinavi her üniversite kendisi organize etmektedir. Türkiye`de ki bütün üniversiteler

bu sinavi yapmamaktadir.

– Sinav sadece sinavi yapan ve bu üniversitenin sinavini taniyan üniversitelerde gecerlidir.

– Yös yapan üniversitelerin sinav tarihleri ve saatleri degismektedir.

– Sinava girebilmek icin lise son sinif ögrencisi veya lise mezunu olmak gerekmektedir.

– Almanya`da abitur, fachabitur veya acik ögretim lisesi mezunlari bu sinava girebilirler.

– Bu sinav sonucu ile bütün bölümlere girme sansi vardir.

– Bazi üniversiteler Almanya`da da bu sinavi yapmaktadir.

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar Son Şekli

A- Genel İlkeler:

1) Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun’un

3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu’nun 18.03.2009 tarihli toplantısında alınan

yabancı uyruklu öğrencilere tüm üniversitelerde öğrenim görme imkanının verilmesi kararı

uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı

ile yurt dışından öğrenci kabul etmesine,

2) Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan

önerilerinin ÖSYM tarafından toplanmasına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından karara

bağlanarak Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda yer almasına, söz konusu

kılavuzun basım ve dağıtım tarihine ilişkin takvimin ÖSYM Başkanlığınca belirlenmesine,

3) Yabancı öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin ön lisans ve lisansta birinci

öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılmasına,

4) 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (YÖS)

kaldırılmasına;

5) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde

üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim

Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların

(Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama

getirilmemesine ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik

sürelerinin iki yıl ile sınırlandırılmasına,

6) Devlet üniversitelerinde istisna yapılmaksızın yurt dışından kabul edilecek

öğrencilerden her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarının Bakanlar Kurulu

tarafından belirlenmesine ve üniversitelerin bu miktarlar arasındaki taleplerinin Yükseköğretim

Kurulu tarafından karara bağlanmasına ilişkin teklifin Bakanlar Kuruluna sunulmasına,

7) Vakıf yükseköğretim kurumlarına yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden

alınacak öğretim ücretinin daha önceki yıllarda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarının yetkili

kurullarınca belirlenmesine,

8) Yurt dışından öğrenci kabul edecek üniversite kontenjanına başvuru olmaması veya

kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların üniversite talep

ettiği takdirde aynı üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebileceğine,

B- Başvuracak Adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma

izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan

çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge

sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

4) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede

tamamlayanların,

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

6) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere

kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvurularının kabul edilmesine,

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede

tamamlayanlar hariç)

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE

AL sonucuna sahip olanlar hariç),

3) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC

dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer

ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip

olan veya sahip olacaklar hariç),

5) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,

başvurularının kabul edilmemesine,

C- Üniversitelerin Kabul Koşullarına İlişkin İlkeler:

1) Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim not ortalamaları,

üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin

minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite

senatolarınca kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim

Kurulu’nun onayına sunulmasına,

2) Üniversitelerce belirlenecek şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi

imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek

amacıyla maddi bir güvence miktarının eklenmesine,

3) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarımızda

her aşamada öğrenim görmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları gerekmekte

olduğundan ülkemizdeki üniversitelerin kabul ettikleri öğrencilere “kabul mektubu” veya

eşdeğer bir belge düzenlemelerine,

4) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde ülkemiz üniversitelerini seçmelerine

imkan sağlamak üzere üniversitelerimizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanmasına,

üniversitelerimizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesine ve başvuran

veya gelen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla üniversitelerce bünyelerinde Yabancı Uyruklu

Öğrenci Ofislerinin oluşturulmasına,

5) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı

çerçevesinde uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde belirtmesine, kayıt olan

öğrenciler ile ilgili bilgilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmesine,

6) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeylerinin, kabul hakkı kazandığı

üniversite tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde ilgili yüksek öğretim

kurumu tarafından değerlendirilmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Yurdumuzdaki

elçilik vb. okullarında lise öğrenimlerini tamamlayan söz konusu adayların Bakanlıklarına bağlı

okullarda öğrenim gören öğrenciler gibi değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin görüşü dikkate

alınarak yurdumuzdaki elçilik okullarından mezun olanlar da yurt dışından öğrenci kabul

kontenjanlarından yararlanamayacaklardır.
--------------------------

YÖS İÇERİĞİ, SINAV VE PUANLAMA İLE İLGİLİ SORULAR

1- YÖS’de uygulanan testler ve dersler hangileridir, bu derslerden kaçar adet soru sorulur ve bu testleri cevaplamak için ne kadar süre tanınır?

YÖS’de Temel Öğrenme Becerileri Testi ve Türkçe Testi olmak üzere iki test vardır.

Temel Öğrenme Becerileri Testi, 45 adet Genel Yetenek (IQ), 30 adet Matematik ve 5 adet Geometri sorularından oluşmak üzere toplam 80 soru sorulur. Bu test için tanınan süre 90 dakikadır.

Türkçe testi, 60 adet sorudan oluşur. Bu test için tanınan süre 60 dakikadır.

2- YÖS hangi dillerde uygulanır?

YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi’nin soruları  Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmıştır.

3- YÖS’de sorulan Genel Yetenek (IQ) sorularının karakteri nasıldır?

YÖS’de Temel Öğrenme Becerileri Testi’nde sorulan Genel Yetenek (IQ) sorularının soru karakteri Sayısal Yetenek ve Şekil Yeteneği olmak üzere ikiye ayrılır. Sayısal yetenek soruları matematiksel ilişkileri kurabilme ve çözme amacına dayanan sorulardır. Bu soruları çözebilmek için temel matematiksel işlem bilgisine ve pratiğine sahip olmak gerekir.

Şekil Yeteneği soruları ise daha çok adayların soyut düşünebilme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorulara dayanır. Bu soruları çözebilmek için bilgiden daha çok şekiller arası ilişkileri yorumlayabilme ve bu şekiller arasında bağlantıları kurabilme becerisi gerekir. Bu beceri ise ancak yeterli derecede pratik yaparak geliştirilebilir.

4- YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi’ndeki Matematik ve Geometri sorularının karakteri nasıldır?

YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi’nde sorulan Matematik ve Geometri soruları konu bütünlüğü olarak incelendiğinde matematiğin ve geometrinin lise düzeyinde öğretilen her konu başlığını içerir. Soru tipleri ve yıllara göre dağılımları içerik olarak incelendiğinde adayların matematiksel bilgi birikimini ve pratiğini ölçmektedir.

5- YÖS Türkçe testinde sorulan Türkçe sorularının karakteri nasıldır?

YÖS Türkçe Testi’nde sorulan Türkçe soruları, adayların Türkçe bilgilerini, Türkçe’yi kullanma düzeylerini aynı zamanda da Türkçe yazılmış ifadeleri anlama güçlerini ölçmektedir.

6- YÖS’de baraj puan uygulaması var mıdır?

YÖS’de baraj puan uygulaması vardır. YÖS sonucu ile üniversitelere başvuracak olan herhangi bir adayın en az 40 puan alması gerekir.

7- YÖS puanları nasıl hesaplanır?

Adayların, YÖS’de uygulanan Temel Öğrenme Becerileri Testi ve Türkçe Testi’nin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı hesaplanır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak toplam netler bulunur. Hesaplanan toplam netler; ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür.

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
1216 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın