• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Almanca/Deutsch
Site Haritası
Üyelik Girişi
Alman Dil Tarihi

Alman Dili
Almanca resmi dil olarak Almanya ve Avusturya'da kullanılmaktadır. Tarihi olarak Almanca üç farklı döneme ayrılmaktadır;

- Eski Almanca (750-1050 yılları arası)
- Orta Almanca (1050-1500 yılları arası)
- Modern Almanca (1500 ve günümüz)

En eski Alman tarihine ait kayıtlar 750 yılında, yani ilk döneme dayanıyor, yerel diyalektler, yazı ve konuşmada kullanılmıştır, ve o zamanda standart dil yoktu. Orta dönemde çeşitlilikten sonra göreceli olarak başbakanlık ve hükümet gibi resmi yerlerde kullanılmış, ve 14 yy. içinde Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan itibaren kullanılmış ve Latince çıkana kadar, belirli diyalekt ve kombinasyonlarda Orta Yüksek Almancanın yeri resmi yazışmalarda kullanıldı.

18. yüzyıla kadar, mükemmel sayıda yazar Standart Almancayı özüne, bugünkü forma getirdi. Şimdi eğitimi, literatür, kilise ve eyalet dili olarak kullanılıyor. Yukarı Almancaya tekabül etmek adettir, yazı standartları ile etkilemektedir, yayımda, eğitimde, tiyatroda kullanılmaktadır. Standart Almanca, Alman diyalektlerinden önemli ölçüde farklıdır. Sadece telaffuzda değil aynı zamanda dil bilgisinde de farklıdır. Almanya'nın bölgelerinde bulunmuştur, Fransa, İsviçre, Leichtenstein, Letzerburgesch ve Lüksemburg'un resmi dilidir, orada Alman diyalekti 400.000 kişi tarafından konuşulmaktadır.

1880 yılında dil bilgisi ve yazı kuralları ilk olarak Dude Elkitabında ortaya çıkmıştır.1901 yılında Alman dilinin, standart yazı kurallarını ilan etmişlerdi. 1998 yılına kadar, aslında Standart Almancanın yazı kuralları, gözden geçirilmediği için, ne zamanki 1996 yılında Alman imla reformu resmi olarak temsil ettiği Almanya'ya, Avusturya'ya, Liechtenstein ve İsveç'e ilan edildi. Bu reformdan beri Alman imlacıları 8 yıllık geçiş dönemi sonucunda imla reformları okullara geleneksel olarak da medyaya verildi.

Alman Dili İstatistikleri
Alman dili 19. yy. sonlarında kendi dili olarak geliştirildi. Sonraki diyagram, bilgin dil bilimcileri bu gelişmeyi farklı lehçelerin fenomenlerinin farklı coğrafi alanları güzelce resmetmesiyle anlatmışlardır.

- Almanca Avrupa'da en çok konuşulan yerel dildir.
- Almanya edebiyatının %99'u ile övünür.
- Almanca dünyada en çok öğrenilen ilk üç dilin arasında olmakla birlikte dünyada en yaygın olarak konuşulan ilk on dil arasındadır.
- Almanca internette en çok kullanılan ilk beş dil arasındadır.
- Amerika'daki her dört turistten biri Almanca konuşur.
- Almanya Amerikalı turistlerin Avrupa'da en çok gittiği ikinci ülkedir.
- Almanca sekiz ülkede resmi dildir.
- Almanca dünya genelinde 100 milyon kişi tarafından konuşulur.
- % 22 ile Amerika'daki en geniş etnik grup Alman-Amerikalılardır.

Dünya üzerinde 8 ülke ve 120 milyondan fazla kişi Almanca konuşuyor, ancak sürpriz edici asıl kullanılışı ise Alman dilinin çeşitlilikleridir. İngilizce gibi, Almanca da birçok yerde farklı ülkede veya bölgede kullanılır. Özellikle 3 ülkede resmi dildir ve nüfusun çoğunluğu tarafından kullanılır:

- Avusturya
- Almanya
- İsviçre

İsviçre kendine has özelliklere sahip, yerel lehçesi ile yöresel dildeki ''Switzertütsch'' (İsveç Almancası) ile Almanlara ve Avusturyalılara bile anlaşılmaz geliyor. Yöresel dildeki 'Switzertütcsh' ve standart Almanca'da yerel lehçe farklılıkları çok fazladır.

Eğer Almancayı dil bilimi özelliklerinden yola çıkarak ayrıştırmaya çalışırsak, kullanış olarak iki büyük bölgeye ayrılır: Orta Almanca ve Aşağı Almanca...

Standart Almanca Nedir?
Tarihi ve dilbilimi olarak, standart Almanca, Orta ve Yukarı Almancanın karışımıdır(daha çok Avusturya diyalektleri kullanılır). Bölgesel diyalekt olarak geliştirilmedi ama yapay olarak, şairler, filozoflar ve bilim adamları tarafından yaratıldı.

Tavsiye etmiş olduğumuz tüm dil programlarında size standart Almanca öğretilecektir. Almanca öğrenirken elde edeceğiniz deneyim, yerel lehçe ve yerel diyalekt tarzları ile kelime dağarcığınızı genişletecek ve heyecanla eğleneceksiniz. Ancak, asıl aktiviteleriniz Standart Almancaya yoğunlaştırılacak. Start A1 Sınavı'ndan geçmek sizin için bir sorun olmayacak aksine Almanca eğitimine çok keyifli başlayarak sağlam bir temelle Almancanızı geliştireceksiniz.

Aşağı Almanca Lehçesi
Aşağı Almanca(Benrath çizgisinin kuzeyindeki bütün bölgelerde kullanılır). 7. ve 8. yy. M.S ikinci ünlü harfin değişmesinde rol almadı. İkinci ünlün harfin değişmesi bilhassa Alman ünsüz harflerinden p,t ve k hallerini pf/f,ts/s haline dönüştürdü.

Aşağı Almanca genellikle İngilizce ve Dutch dillerinden etkilenmiştir.

Englishto sitto makeapplewaterape
GermansitzenmachenApfelWasserAffe
Low German (Platt)sittenmakenAppelWaterAap

Orta Almanca Lehçesi
Aşağı Almanca çoğu zaman birçok ayırt edici özelliği Almanca ve İngilizce ile paylaşmaktadır. Alman kullanımında başka bir yerel değişim daha vardı, hatta buna rağmen Benrath çizgisinden daha az serttir. Aynı zamanda Main çizgisi olarak ta bilinen ve Main nehri çizgisini büyük ölçüde takip eden ve genelde 'Weißwurst' ekvatoruna değinmektedir. (Weiwurst bir nevi sosis tipidir Bavaria için)

Main ve Benrath çizgisi arasında Orta Almanca kullanılır, güney Main çizgisi ve Bavaria ve Avusturya'da Yukarı Almanca hakimdir. İki kullanım da (Orta ve Yukarı Almanca) ikinci ünlü harfin değişmesini ve çok ayırt edici özelliği benimsemiştir.

Bavaria ve Avusturya'da Yukarı Almanca Kullanımı
Kulağa çok hoş ve melodik gelir. Birkaç dilbilgisi çeşitliliği vardır.bazı kelime dağarcıkları(çoğu mutfağa ait) Bavaria ve Avusturya'ya özgüdür.

Avusturya Avrupa birliğine gireceği zaman ısrar ederek Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olarak kabul görebilmesi için bastırdı. Bu çabaları olumlu sonuç verdi ve resmi ve Almancadan farklı bir dil olarak kabul edildi. Standart Almanca ve Almanca arasındaki farklar Avusturya ve Almanya'da önemsizdi. Bütün tartışma ve ısrarların sebebi sebebi 80 kelimelik bir listeydi, söz edilenlerin çoğu yiyecek, yemek malzemeleri ve bitkilerdi. Ulusal Alman standartları arasındaki farklar aşırı abartılıdır.

Almanca nasıl bir dildir?
Almanca hangi dil ailesine aittir? : Hint-Avrupa
Almanca hangi alt dil grubuna dahildir.? : Alman dilleri ailesi
Almanca hangi koldadır? Kol: Batı dilleri

Almanca, Batı dünyasında yaklaşık yüz yirmi milyon insan tarafından konuşulan, temel sosyo kültürel dillerden birisidir. Buna ek olarak Doğu Fransa'nın Alsace-Lorraine ve Kuzey İtalya'nın Alto Adige bölgeleri ile Doğu Belçika, Lüksemburg ve Liechtenstein'da da Almanca konuşulmaktadır. ABD'de Almanca konuşan yaklaşık bir ya da bir buçuk milyon, Kanada'da ve Güney Amerika'nın büyük kolonileri ile Namibya ve Kazakistan gibi uzak ülkelerde de beş yüzer bin İnsan mevcuttur.

Diğer Germen dil ailesi kökenli diller gibi Almanca da Hint-Avrupa dil ailesinin bir üyesidir. Almanca yazı sistemi oldukça düzenlidir, fakat konuşulan lehçeleri büyük ölçüde değişiklik gösterir ve hatta bazen iletişim kopukluğu gibi problemler doğabilir. Bu lehçeler Yüksek Almanca ve Alçak Almanca olmak üzere iki gruba ayrılır: Yüksek Almanca (Hochdeutsch) lehçesi güneyin yüksek tepelerinde konuşulmaktadır.

Bu lehçe özellikle kitaplarda, gazetelerde ve hatta Aşağı Almanca lehçelerinin yaygın olarak konuşulduğu yerlerde bile standart yazı dili olarak kullanılır. Alçak Almanca lehçesi ise kuzeyin alçak topraklarında konuşulmaktadır ve ses sistemi İngilizce'ye yakındır. Örneğin 'door' (door-Yukarı Almanca: Tür) ve 'eten' (to eat-YA: essen) kelimelerinde görüldüğü gibi.

Geleneksel olarak Almanca 14. yüzyılda 'Fraktur' diye bilinen Gotik tarzında yazılmaktaydı. Fakat II. Dünya Savaşı'nı izleyen dönem içinde Fraktur büyük ölçüde tüm Batı Avrupa'da kullanılmış olan Latin yazı karakterleriyle yer değiştirdi. Latin yazı düzeni fazladan sadece bir harf olan 'b' ya da çift 's'yi içerir. Ayrıca j harfi y olarak (örneğin, ja-yes); w harfi v olarak (weiss-white); v harfi f olarak (vier-four) okunur. Bunun yanısıra sch hecesi sh olarak (Schnee-snow); st hecesi sht olarak (Strasse-street) ve sp hecesi shp olarak (sprechen-to speak) okunur. Tek fonetik işaret a, o ve u harfleri üstüne konulan çift noktadır (Rücken-back). Almanca bütün isimlerin büyük harfle başladığı tek dildir.

İngilizce, Alman dil ailesi kökenli bir dil olduğu için her iki dilin kelimelerindeki benzerlik derecesine şaşırmamak gerekir. 'Finger, hand, butter, ring, name, warm and blind' kelimeleri İngilizcede tam olarak ne anlama geliyorsa Almanca'da da aynı anlamına gelmektedir.

İngilizce'ye çok benzeyen diğer Almanca kelimeler:
Vater (father-baba), Mutter (mother-anne), Freund (friend-arkadaş), Gott (God-Tanrı), Licht (light-ışık), Wasser (water-su), Feur (fire-ateş), Silber (silver-gümüş), Brot (bread-ekmek), Milch (milk-süt), Fisch (fish-balık), Apfel (apple-elma), Buch (book-kitap), gut (good-iyi), alt (old-yaşlı), kalt (cold-soğuk) ve blau (blue-mavi).

Son zamanlarda İngilizce'de görülen Almanca'dan alınma kelimeler: Schnitzel, sauerkraut, pumpernickel, kindergarten, dachshund, poodle, yodel, lager, ersatz, edelweiss, meerschaum, wanderlust, hinterland ve blizkrieg. Frankfurther ve hamburger kelimeleri birer Alman şehri olan Frankfurt ve Hamburg'dan gelmektedir.

"Almanca" kelimesi diğer dillerde çok çeşitli biçimlerde görülür. Almanca'da 'deutsch', İtalyanca'da 'tedesco', İskandinav dillerinde 'tysk' ve Rusça'da 'nemetsky'

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
12070 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın